Ви є тут

Редакційна рада

Редакційна рада Одеської політехніки є колегіальним дорадчим органом, який створено з метою планування та координації видавницької діяльності в університеті та контролю за її станом.

У своїй діяльності Редакційна рада керується законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету та Положенням про Редакційну раду Одеської політехніки.

Положення про Редакційну раду

Персональний склад Редакційної ради

Рішення Редакційної ради