Ви є тут

Рада з якості

Рада з якості освітньої діяльності Одеської політехніки є колегіальним дорадчо-консультаційним та координуючим органом системи управління якістю, що вироблює стратегію університету в сфері забезпечення якості освітньої діяльності.

Діяльність Ради з якості ґрунтується на принципах колегіальності та гласності обговорення питань, віднесених до її завдань.

Основні завдання та функції Ради з якості освітньої діяльності Одеської політехніки:

 • розробка пропозицій до концепції, політики, стратегії розвитку університету в сфері забезпечення якості надання освітніх послуг;
 • впровадження та підтримка культури якості в академічній спільноті університету;
 • створення внутрішнього нормативного забезпечення;
 • координація діяльності всіх суб’єктів освітньої діяльності університету, оптимальний розподіл функцій та повноважень, прозорість прийняття ефективних рішень на всіх рівнях управління;
 • формування засад та контроль реалізації студентоцентрованого підходу в реалізації освітнього процесу;
 • забезпечення принципів академічної свободи для професорсько-викладацького складу та здобувачів вищої освіти;
 • в активній співпраці з Центром із забезпечення якості вищої освіти обробка, аналіз та прийняття відповідних рішень щодо покращення якості навчання, викладання та надання освітніх послуг;
 • постійний моніторинг освітніх програм та освітньої діяльності в безпосередній взаємодії з Центром із забезпечення якості вищої освіти в університеті;
 • формування пропозицій та контроль за формами та напрямами підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету;
 • розвиток інтелектуального та репутаційного капіталу університету.
   

Положення про Раду з якості

Персональний склад Ради з якості

Рішення Ради з якості

Діяльність