Ви є тут

Наглядова рада

Наглядову раду утворено відповідно до статті 37 Закону України «Про вищу освіту» для здійснення нагляду за управлінням майном університету, додержанням мети створення університету.

Наглядова рада у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Указами Президента України, постановами Верховної ради та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету та Положенням про наглядову раду Одеської політехніки.

 

Положення про Наглядову раду

Персональний склад Наглядової ради