Ви є тут

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

В Одеській політехніці та її структурних підрозділах діє Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (далі – Наукове товариство), яке є частиною системи громадського самоврядування університету.

У роботі Наукового товариства беруть участь особи віком до 35 років (для докторантів – 40 років), які навчаються або працюють у Одеській політехніці. 

У своїй діяльності Наукове товариство керується законодавством України, статутом Одеської політехніки та власним Положенням.

Наукове товариство забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у Одеській політехніці, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. Наукове товариство:

  • приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність;
  • проводить організаційні, наукові та освітні заходи;
  • популяризує наукову діяльність серед студентської молоді, сприяє залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
  • представляє інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
  • сприяє підвищенню якості наукових досліджень;
  • сприяє обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
  • сприяє розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
  • взаємодіє з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;
  • виконує інші функції, передбачені законами України та Положенням про Наукове товариство.

 

Рішення Наукового товариства