Ви є тут

Студентське самоврядування

В Одеській політехніці діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування університету.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів університету. Усі студенти університету мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування в університеті здійснюється на рівні навчальних груп, курсів, інститутів, факультетів, гуртожитків, студентського містечка.

В системі студентського самоврядування університету діють наступні виборні органи студентського самоврядування, які здійснюють свою діяльність між конференціями студентів відповідних рівнів (університету, факультетів, інститутів) та керуються Положенням, а у разі необхідності – відповідними окремими положеннями:

  • студентський парламент університету;
  • студентська рада факультету, інституту;
  • студентська рада гуртожитку.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування університету керуються законодавством України, Статутом університету та Положенням про студентське самоврядування.

Для організації та проведення виборів органів студентського самоврядування в університеті утворюється центральна виборча комісія (ЦВК). Процедура виборів органів студентського самоврядування регламентується відповідним Положенням.
 

Персональний склад студентського парламенту

Персональний склад контрольно-ревізійної комісії студентського самоврядування

Персональний склад делегатів конференції студентського самоврядування

 

> Інформація про діяльність органів студентського самоврядування