Ви є тут

Академічна мобільність, стажування та вбудоване навчання за кордоном

Офіційні переклади освітніх програм та навчальних планів

що реалізуються в Університеті, для забезпечення взаємодії між закладами освіти під час академічної мобільності студентів

 

Освітня програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти "122 Комп'ютерні науки"