You are here

Preventing and detection of corruption

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в університеті

Вербанов Петро Іванович, помічник ректора.

Інформація про прояви корупції з боку працівників університету може бути повідомлена:

  • особисто за адресою: каб. №210 адмінкорпусу,просп. Шевченка, 1, Одеса, Україна;
  • за телефоном: (048) 705-85-01;
  • електронним листом на адресу: mail@op.edu.ua;
  • письмово на адресу: проспект Шевченка, 1, м. Одеса-44, Україна, 65044.

 

Законодавча база України

Закон України «Про запобігання корупції»;

Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

Лист МОН України від 05.09.2018 № 1/9-631 «Щодо проведення щорічного моніторингу дотримання законодавства стосовно врегулювання конфлікту інтересів».

 

Внутрішні нормативні документи університету

Від 26 May 2021 № 26/1.
Про затвердження Антикорупційної програми Державного університету «Одеська політехніка» на 2021-2023 роки
Від 1 April 2021 № 10/1.
Про створення комісії з проведення оцінки корупційних ризиків Державного університету «Одеська політехніка»
з діловодства за зверненнями громадян та порядку їх розгляду в Одеському національному політехнічному університеті
Затверджено: Наказ від 2 December 2019 № 62.
Зразки документів
про порядок проведення внутрішнього службового розслідування у Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 2 December 2019 № 63.
працівників Одеського національного політехнічного університету.
Затверджено: Наказ від 30 August 2018 № 49.
Від 12 June 2018 № 222-а.
Про створення комісії з проведення оцінки корупційних ризиків ОНПУ.
про комісію з оцінки корупційних ризиків в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 4 June 2018 № 37.
щодо запобігання та виявлення корупції Одеського національного політехнічного університету на 2018-2020 роки.
Затверджено: Наказ від 7 February 2018 № 40-а.
Від 6 February 2018 № 3-у.
Про запровадження обліку повідомлень працівників про наявність конфлікту інтересів та результатів їх розгляду
Одеського національного політехнічного університету на 2018-2020 роки.
Затверджено: Наказ від 31 January 2018 № 4.
Від 3 May 2017 № 24.
Про заходи щодо недопущення корупційних проявів та запобігання конфлікту інтересів.