You are here

Selected disciplines catalog

Кожен здобувач вищої освіти в нашому університеті має право самостійно обирати навчальні дисципліни у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС.

Процедура вибору

Для студентів очної (денної) форми навчання

Для студентів заочної форми навчання

Положення

Для перегляду переліку вибіркових дисциплін та інформації про них необхідно нижче обрати відповідну освітню програму.

Filters