Department of Electronic Equipment and Information processing Computer Technologies

Educational directions of the department
  • Електроніка.
  • Електронно-обчислювальна техніка.
  • Телекомунікації та радіотехніка.
  • Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки.
Scientific directions of the department
  • Моделі, методи та засоби діагностування радіоелектронної, телекомунікаційної та електронно-обчислювальної техніки.
  • Аналіз, дослідження та випробування з визначенням відповідних параметрів і характеристик для вирішення задач моделювання з розробкою окремих моделей, методичного та технічного забезпечення інноваційних інформаційних технологій діагностування радіоелектронної, телекомунікаційної і електронно-обчислювальної техніки.
  • Проведення верифікації і оцінки результатів застосування елементів розроблених моделей, методичного та технічного забезпечення інноваційних інформаційних технологій.
  • Моделі, методи та засоби схемотехнічного і конструкторського проектування радіоелектронної, телекомунікаційної та електронно-обчислювальної техніки.
  • Аналіз, дослідження та випробування з визначенням відповідних параметрів і характеристик для вирішення задач моделювання з розробкою окремих моделей, методичного та технічного забезпечення інноваційних технологій схемотехнічного і конструкторського проектування радіоелектронної, телекомунікаційної і електронно-обчислювальної техніки.
  • Проведення верифікації і оцінки результатів застосування елементів розроблених моделей, методичного та технічного забезпечення інноваційних технологій.