Department of Metal-cutting Machine Tools, Metrology and Certification

Educational directions of the department

Прикладна механіка.

Комп'ютерне проектування та дизайн машин.

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Метрологія та менеджмент якості.

Метрологія та інформаційно-вимірювальні системи.

Scientific directions of the department

Дослідження точності і надійності верстатних комплексів і їх метрологічне забезпечення.

Розробка методів підвищення ефективності вітроенергетичних комплексів.

Дослідження гідравлічних приводів машин.

Розробка методологічних засад та принципів оцінювання якості освітніх послуг.