Технології та моніторинг теплоносіїв на атомних електростанціях

ID: 50921
Field of knowledge 
14 Electrical Engineering
Specialty 
143 Nuclear power engineering
Specialization 
Технології та моніторинг теплоносіїв на атомних електростанціях
Form of study 
Full-time; Extramural.
Availability of accreditation 
Why is it worth getting higher education on this educational program 

Енергетика є галуззю, що виробляє головний ресурс для всіх напрямків існування цивілізації. Досягнення в напрямку будови матерії відкрили можливість використання невичерпних джерел – ядерної енергетики. Підготовка теплоносіїв, супровід їх поведінки в процесах перетворення ядерної енергії в теплову і механічну є головним інтересом фахівців, що здобувають вищу освіту за цією освітньою програмою, працевлаштовуються на 14 блоках 4 АЕС, що виробляють 70% енергії в Україні.

Перетворення ядерної енергії неминуче супроводжується утворенням речовин, властивості яких потребують особливих умов поводження та зберігання. Такі знання і вміння також є предметом інтересу цієї освітньої програми. Вони дозволяють попереджати вихід небезпечних речовин в довкілля і створювати безпечні умови для працівників та населення. Випускники підготовлені до виконання інженерних завдань з моделювання, проектування, розрахунку технологічних схем і обладнання підготовки теплоносіїв та переробки радіоактивних відходів АЕС

Бакалаври, які отримали освітній рівень за цією освітньою програмою мають комфортні умови праці, достойну зарплатню та перспективи кваліфікаційного та кар'єрного зростання.

Program profile

Educational components of the program (training plan)
Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Higher education document issued to graduates:
Bachelor Diploma;
European model Bachelor Diploma Supplement.
Special field Department ensuring the program implementation 
Educational Program Manager, contact person 
Дорож Ольга Анатоліївна