Історії національних спільнот Півдня і Південного Заходу України

ID: 50919
Field of knowledge 
03 Humanities
Specialty 
032 History and archeology
Specialization 
Історії національних спільнот Півдня і Південного Заходу України
Form of study 
Full-time.
Why is it worth getting higher education on this educational program 

Оволодіння нашою програмою дозволить випускникам ефективно вирішувати проблеми регіону, спрямовані на зміцнення міжнаціональної злагоди і порозуміння, сприяння розвитку взаємодії національно-культурних товариств, толерантності в суспільтсві, створення умов для розвитку міжнародного співробітництва в різних сферах суспільного життя, вирішення соціальних та культурних питань, провадити освітянську діяльність.

Наукова складова програми сформує навички та компетентності для роботи із різноманітними джералами, накопичення, аналізу, опрацювання і систематизації матеріалу й створення якісних наукових робіт, що мають зміст.

Program profile

Educational components of the program (training plan)

Scanned copies of the educational program and curriculum

Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Higher education document issued to graduates:
Master Diploma;
European model Master Diploma Supplement.
Structural units providing training in this program  
Special field Department ensuring the program implementation 
Гарант освітньої програми, контактна особа