You are here

Regulatory framework of scientific activity

Закони України

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 

Нормативно-правові документи МОН та НАН України

Накази

 

Нормативно-правові акти університету

Переглянути проекти нормативно-правових актів університету
Filters
про етику наукових досліджень
Затверджено: Наказ від 6 April 2023 № 24.
Додаток
Від 1 March 2023 № 11.
Про утворення комісії з етики та управління конфліктами Національного університету "Одеська політехніка"
для планування і обліку навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників Одеської політехніки.
Затверджено: Наказ від 19 December 2022 № 55.
для планування і обліку навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників Одеської політехніки.
Затверджено: Наказ від 15 June 2022 № 3.
Від 11 June 2021 № 216-в.
Про затвердження персонального складу групи сприяння академічній доброчесності Державного університету "Одеська політехніка"
Від 23 March 2021 № 245-к.
Про заходи щодо запобігання розповсюдження захворювання на коронавірус Covid-19 в університеті
Від 24 December 2020 № 76.
Про введення в дію рішення Вченої ради ОНПУ від 22 грудня 2020 року про затвердження Плану стратегічного розвитку Одеського національного політехнічного університету на 2021-2026 роки
щодо порядку присудження ступеня доктора філософії в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 24 December 2020 № 77.
Від 19 June 2020 № 415-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 22 травня 2020 року № 325-к «Про продовження дії карантину в університеті».
Від 22 May 2020 № 325-к.
Про продовження дії карантину в університеті.
Від 7 May 2020 № 305-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 12 березня 2020 року № 246-к «Про встановлення карантину в університеті».
Від 23 April 2020 № 291-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 12 березня 2020 року № 246-к «Про встановлення карантину в університеті».
Від 31 March 2020 № 274-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 12 березня 2020 року № 246-к «Про встановлення карантину в університеті».
перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату.
Затверджено: Наказ від 6 March 2020 № 19.
про інститутську (факультетську) комісію з етики та управління конфліктами.
Затверджено: Наказ від 6 March 2020 № 16.
про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.
Затверджено: 3 February 2020.
Від 17 January 2020 № 37-в.
Про створення кафедральних комісій з академічної доброчесності та інститутських (факультетських) комісій з етики та управлінні конфліктами
про заохочення працівників ОНПУ за високі досягнення в науковій діяльності, які підтверджені публікацією результатів у періодичних наукових виданнях, що включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS.
Затверджено: Наказ від 10 October 2019 № 38.
Форма службової записки
Від 9 September 2019 № 444-в.
Про склад науково-технічної ради Одеського національного політехнічного університету.
про організацію науково-дослідної роботи студентів в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 19 October 2018 № 61.
про Раду з науково-дослідної роботи студентів в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Протокол Вченої ради від 17 September 2018 № 1.
внутрішнього розпорядку Одеського національного політехнічного університету.
Затверджено: Рішення загальних зборів Трудового колективу від 25 May 2017 № 1.
Від 26 November 2015 № 848-VIII.
"Про наукову та науково-технічну діяльність".