You are here

Regulatory framework of scientific activity

Закони України

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 

Нормативно-правові документи МОН та НАН України

Накази

 

Нормативно-правові акти університету

Переглянути проекти нормативно-правових актів університету
Від 11 June 2021 № 216-в.
Про затвердження персонального складу групи сприяння академічній доброчесності Державного університету "Одеська політехніка"
Від 23 March 2021 № 245-к.
Про заходи щодо запобігання розповсюдження захворювання на коронавірус Covid-19 в університеті
Від 24 December 2020 № 76.
Про введення в дію рішення Вченої ради ОНПУ від 22 грудня 2020 року про затвердження Плану стратегічного розвитку Одеського національного політехнічного університету на 2021-2026 роки
щодо порядку присудження ступеня доктора філософії в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 24 December 2020 № 77.
Від 19 June 2020 № 415-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 22 травня 2020 року № 325-к «Про продовження дії карантину в університеті».
Від 22 May 2020 № 325-к.
Про продовження дії карантину в університеті.
Від 7 May 2020 № 305-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 12 березня 2020 року № 246-к «Про встановлення карантину в університеті».
Від 23 April 2020 № 291-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 12 березня 2020 року № 246-к «Про встановлення карантину в університеті».
Від 31 March 2020 № 274-к.
Про внесення змін до наказу по Одеському національному політехнічному університету від 12 березня 2020 року № 246-к «Про встановлення карантину в університеті».
про кафедральні комісії з академічної доброчесності в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 6 March 2020 № 17.
перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату.
Затверджено: Наказ від 6 March 2020 № 19.
про інститутську (факультетську) комісію з етики та управління конфліктами.
Затверджено: Наказ від 6 March 2020 № 16.
про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.
Затверджено: 3 February 2020.
Від 17 January 2020 № 37-в.
Про створення кафедральних комісій з академічної доброчесності та інститутських (факультетських) комісій з етики та управлінні конфліктами
Від 23 December 2019 № 75.
Про створення університетської комісії з етики та управління конфліктами.
Від 23 December 2019 № 77.
Про створення групи сприяння академічній доброчесності університету.
про постійно діючу університетську комісію з етики та управлінням конфліктами.
Затверджено: Наказ від 23 December 2019 № 74.
про групу сприяння академічній доброчесності в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 23 December 2019 № 76.
про заохочення працівників ОНПУ за високі досягнення в науковій діяльності, які підтверджені публікацією результатів у періодичних наукових виданнях, що включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS.
Затверджено: Наказ від 10 October 2019 № 38.
Форма службової записки
Від 9 September 2019 № 444-в.
Про склад науково-технічної ради Одеського національного політехнічного університету.
про академічну доброчесність Одеського національного політехнічного університету.
Затверджено: Наказ від 18 January 2019 № 1.
про організацію науково-дослідної роботи студентів в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ від 19 October 2018 № 61.
про Раду з науково-дослідної роботи студентів в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Протокол Вченої ради від 17 September 2018 № 1.
Одеського національного політехнічного університету на 2018-2020 роки.
Затверджено: Наказ від 31 January 2018 № 4.
внутрішнього розпорядку Одеського національного політехнічного університету.
Затверджено: Рішення загальних зборів Трудового колективу від 25 May 2017 № 1.
в сфері якості Одеського національного політехнічного університету.
Затверджено: Протокол Вченої ради від 23 February 2016 № 5.