ІІБРТ ▪ Інститут інформаційної безпеки, радіоелектроніки та телекомунікацій

КОГО МИ ГОТУЄМО

Інститут готує фахівців для інженерного забезпечення проектування, експлуатації та ремонту інформаційних і телекомунікаційних систем, захисту інформації в них та розробки програмного забезпечення, що використовується у сучасних локальних та глобальних мережах. Випускники інституту розробляють і експлуатують програмні і апаратні засоби складної радіоелектронної техніки, а також створюють і впроваджують комплексні системи захисту інформації.

ЧОМУ ЦЕ АКТУАЛЬНО

В даний час інформаційні та комп'ютерні технології є невід'ємною частиною будь-якої сфери діяльності людини. У світі широко поширені інформаційні та комунікаційні системи на базі комп'ютерних систем, об'єднаних в локальні і глобальні мережі з використанням дротових і бездротових технологій. Життя сучасного суспільства немислима без обміну інформацією, який здійснюється за допомогою систем сучасної радіоелектроніки і телекомунікацій. Фахівці в цій галузі затребувані на ринку праці.

Зростають і вимоги до систем захисту інформації, виявлення і протидії зломів комп'ютерних систем. Розробляються нові засоби і методи захисту конфіденційної інформації та інтелектуальної власності. Все це пояснює зростаючий попит на фахівців із захисту інформаційних систем як на вітчизняному, так і на зарубіжному ринках праці.

ХТО НАВЧАЄ

Заняття проводять досвідчені фахівці, більшість з яких мають наукові ступені і звання, це доктори і кандидати наук, професори і доценти.

Викладачі інституту мають великий досвід практичної роботи з виконання науково-дослідних робіт. Всі наші викладачі - досвідчені педагоги, здатні передати свої знання і досвід студентам.

Інститут взаємодіє в сфері практичної підготовки студентів з підприємствами та організаціями міста та країни.

ЯК МИ НАВЧАЄМО

Підготовка відповідно до стандартів вищої освіти

Програми підготовки студентів повністю відповідають стандартам вищої освіти для відповідних спеціальностей підготовки.

Компетентнісний підхід

Наші викладачі не вимагають від студента механічного запам'ятовування великої кількості технічної інформації, але цінують уміння швидко знайти її і ефективно використовувати. Кінцевою метою підготовки фахівців є розуміння основних принципів роботи систем і пристроїв, системний погляд на будь-яку проблему, творчий підхід при її вирішенні.

Академічна мобільність студентів

Крім підготовки за базовою спеціальністю студенти нашого інституту можуть додатково отримати мовну підготовку в українсько-німецькому, українсько-польському та українсько-іспанському інститутах нашого університету, пройти стажування в зарубіжних університетах-партнерах.

Використання IT-технологій

В останні роки при підготовці фахівців ми робимо акцент на комп'ютерному проектуванні пристроїв і систем, їх моделюванні за допомогою програмних автоматизованих пакетів, на програмуванні апаратно-програмних комплексів обробки інформації, мікроконтролерних систем управління та обробки сигналів, мобільних радіотелекоммунікаціонних пристроїв.

Взаємодія з підприємствами та організаціями міста та країни

Використовується кілька шляхів взаємодії: направлення студентів на практику, участь студентів в спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробках, допомога в працевлаштуванні студентам старших курсів для отримання досвіду роботи з обраної спеціальності.
Активно ведеться робота з наступними підприємствами та організаціями: ООО «Люксофт-Україна», НВО «АНТ Електронікс», ПАТ «Укрзалізниця», ПАТ "Елемент", ДП «Одеський авіаційний завод», ДП «НДІ «Шторм», ТОВ "Телекарт-Прилад", ТОВ «Південна електротехнічна компанія», Одеський порт, ТОВ «ТСТ, ЛТД», Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка», ТОВ «С-Мануфактуринг».

Освітні програми

Контакти
+38-(048) 705-84-50