Кафедра інформаційних технологій

Освітні напрями кафедри

Інформаційні системи і технології.

Наукові напрями кафедри

Комплексне проектування програмованих засобів цифрової обробки сигналів;

Платформи корпоративних інформаційних систем, розподілені інформаційно-аналітичні системи;

Інформаційно-технологічне забезпечення функціонально-топологічних структур розподілених систем за критеріями живучості;

Моделі підтримки прийняття рішень на основі апарату нечітких множин;

Математичне моделювання та оптимальне управління;

Проектування електронних вузлів комп'ютерної схемотехніки.