Кафедра машинознавства та деталей машин

Освітні напрями кафедри

Деталі машин і основи конструювання.

Опір матеріалів.

Технічна, прикладна й теоретична механіка.

Теорія коливань.

Теорія механізмів, машин й технічних систем.

Наукові напрями кафедри

Вплив точності на навантаження в зубчастому зачепленні.

Підвищення технічного рівня промислових роботів і промислових платформ.

Дослідження передач зубчастим пасом.

Розробка системних методів проектування машин і механізмів високого технічного рівня.

Автоматизовані розрахунки механізмів і машин.

Дослідження охорони праці на об’єктах підвищеної небезпеки.

Дослідження довговічності і контактної витривалості зубчастих коліс механічних передач.

Теорія оцінки жорсткості і розподілу навантаження в передачах зачепленням.

Моделювання передач зачепленням.