Кафедра металорізальних верстатів, метрології та сертифікації

Освітні напрями кафедри

Прикладна механіка.

Комп'ютерне проектування та дизайн машин.

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Метрологія та менеджмент якості.

Метрологія та інформаційно-вимірювальні системи.

Наукові напрями кафедри

Дослідження точності і надійності верстатних комплексів і їх метрологічне забезпечення.

Розробка методів підвищення ефективності вітроенергетичних комплексів.

Дослідження гідравлічних приводів машин.

Розробка методологічних засад та принципів оцінювання якості освітніх послуг.