Кафедра природознавчих наук

Освітні напрями кафедри

Кафедра забезпечує підготовку іноземних громадян до навчання у вищих навчальних закладах України з дисциплін природничо-наукового циклу за чотирма профілями спеціальностей: інженерно-технічні, економічні, медико-біологічні, гуманітарні.

Головною метою навчання іноземних слухачів є формування предметних знань, умінь та навичок, що дозволяють включитись до процесів здобуття вищої освіти за певними освітньо-професійними програмами.

Наукові напрями кафедри

Науково-методичні основи навчання іноземних студентів на нерідній мові, як комплексна адаптація до нового освітнього і соціально-культурного середовища.

Інноваційні технології в системі навчання іноземних громадян як ефективний засіб оптимізації навчально-виховного процесу.

Формування інформаційного освітнього середовища як фактору підвищення ефективності мовної підготовки іноземних громадян.