Кафедра технології неорганічних речовин і екології

Освітні напрями кафедри

Технологія мінеральних добрив та солей.

Технологія зв'язаного азоту.

Основи конструювання хімічних апаратів.

Контроль та керування хіміко-технологічними процесами.

Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів.

Процеси та апарати хімічних виробництв.
 

Наукові напрями кафедри

Виробництво рідких комплексних добрив.

Виробництво вуглеамонійних солей.

Переробка фосфогіпсу в мінеральні добрива.

Переробка полігаліта в калійні добрива.

Вивчення процесів абсорбції в хімічних технологіях.

Технологія отримання флюсів підвищеної вологостійкості.

Вивчення фізико-хімічних властивостей фторидно-оксидних розплавів.

Контроль режиму водню в процесах електрошлакового переплаву сталей відповідального призначення.

Мікронеоднорідності металевих рідин евтектичних систем.