Кафедра теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики

Освітні напрями кафедри

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії.

Енергетичні комплекси та системи.

Наукові напрями кафедри

Розробка енергозберігаючих технологій на основі термодинамічного аналізу та оптимізації енерговикористовуючих систем з відновлюваними та традиційними джерелами енергії.