Кафедра української мови

Освітні напрями кафедри

Кафедра здійснює підготовку іноземних студентів з дисциплін «Українська мова як іноземна» та «Російська мова як іноземна» в обсягах, необхідних для навчання в технічному вузі на освітніх рівнях: бакалавр (1-4 курс), магістр (5-6 курс), а також аспірантів і стажистів. Викладання дисциплін «Українська мова як іноземна» та «Російська мова як іноземна» здійснюється з урахуванням профілів навчання:

  • загальнотехнічний профіль;
  • інженерно-хімічний профіль;
  • інженерно-економічний профіль.

Головною метою навчання іноземних студентів українській (російській) мові є формування у студентів комунікативної та мовної компетенції, необхідної для здобування певних рівнів вищої освіти.

Наукові напрями кафедри

Використання інформаційно-комунікативних технологій та інтерактивних методик у навчальному процесі.

Формування інформаційно-освітнього середовища для забезпечення мовної підготовки іноземних здобувачів вищої освіти.

Реалізація компетентнісного підходу в мовній підготовці іноземних студентів.

Проблеми навчання іноземних студентів науковому стилю мовлення як складової освітньо-професійної підготовки.