Науково-технічна бібліотека

Ви є тут

Періодика

Електрона бібліотека журналів

  Назва Мова
     
  Баланс-библиотека російська,
українська
  Баланс російська,
українська
  Библиография російська
  Вестник двигателестроения російська
  Вестник Донбасской государственной машиностроительной академии** російська,
українська,
англійська,  німецька
  Вестник Донецкого университета Серия Д: Филология и психология» російська
 

Вестник Житомирского государственного университета имени Ивана Франка

Педагогічні науки

Філологічні науки

Філософські науки

українська, англійська
 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Серія "Радіофізика та електроніка"

українська
  Вестник национального университета «Львовская политехника». Серия: Юридические науки російська
  Вестник Харьковской государственной академии дизайна и искусств* російська,
українська,
англійська
  Вестник украинского ядерного общества російська
 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка.

російська,
українська,
англійська
  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Соціальна робота» українська,
англійська
 

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво і виробництво

російська,
українська,
англійська
 

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності

російська,
українська,
англійська
 

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство

російська,
українська,
англійська
 

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство

російська,
українська,
англійська
 

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво

російська,
українська,
англійська
 

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво

російська,
українська,
англійська
 

Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм

українська,
англійська
  Вісник Львівського університету. Серія Журналістика українська,
англійська
  Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія російська,
українська,
англійська
  Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право українська
  Вісник Національної академії наук України українська,
англійська
 

Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки : збірник наукових праць

російська,
українська,
англійська
 

Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Серія Економіка.

українська,
англійська
 

Вісник  Прикарпатського університету. Серія “Мистецтвознавство”

українська,
англійська
  Вісник східноукраїнського національного  університету імені Володимира Даля українська
 

Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

російська,
українська,
англійська
 

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія»

російська,
українська,
англійська
  Водоснабжение и санитарная техника (ВСТ) російська
  Visnyk of the National Bank of Ukraine українська,
англійська
 

Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну

українська,
англійська
  Доклады Национальной академии наук Украины*
Математика, природоведение, технические науки
російська,
українська,
англійська
  Економіка промисловості російська,
українська,
англійська
  Если російська
 

Журнал європейської економіки

російська,
українська,
англійська
  Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії російська, англійська
  Журнал органічної та фармацевтичної хімії російська,
українська,
англійська
  Журнал сетевых решений / LAN українська
  Известия РАН: Энергетика російська
  Інформаційні технології і засоби навчання російська,
українська,
англійська
  Каталіз та нафтохімія українська,
англійська
  Кинематика и физика небесных тел російська
  Компьютерная математика російська,
українська
 

Культура і мистецтво у сучасному світі

російська,
українська,
англійська
 

«Культура і сучасність»: Альманах

російська,
українська,
англійська
 

Культура України

російська,
українська,
англійська
 

Культурологічна думка: щорічник наукових праць

українська,
англійська
 

Лінгвістика. Лінгвокультурологія

українська
  українська,
англійська
  Математичні методи та фізико-механічні поля українська,
англійська
 

Медична інформатика та інженерія

російська,
українська,
англійська
  Метал та лиття України українська, англійська
  Металловедение и обработка металлов російська, українська,
англійська
  Механика твердого тела російська, англійська
  Мир компьютерной автоматизации російська
 

«Мистецтвознавчі записки»: Збірник наукових праць

російська,
українська,
англійська
 

Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство

українська
  Місто: історія, культура, суспільство. Е-журнал урбаністичних студій українська,
англійська
  Мовознавство українська, англійська
  Наука та наукознавство російська,
українська,
англійська
 

Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

російська,
українська,
англійська
  Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : «Педагогіка. Соціальна робота» українська,
англійська
  Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11.Соціальна робота. Соціальна педагогіка українська,
англійська
  Наукові вісті Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут російська,
українська,
англійська
  Нева російська
  Питання культурології. Збірник наукових праць російська,
українська,
англійська
  Популярная механика російська
 

Практична психологія та соціальна робота

українська
  Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія російська,
українська,
англійська
  Психологія та соціальна робота російська,
українська,
англійська
  Соціальна робота та соціальна освіта українська
 

Сучасне мистецтво

українська,
англійська
 

Танцювальні студії

російська,
українська,
англійська
 

Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку

українська
 

Українські культурологічні студії

українська,
англійська
 

Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері

російська,
українська,
англійська
  Электроника и системы управления російська,
українська, англійська
  Электротехнические и компьютерные системы російська,
українська,
англійська
  Electrik.info
Нескучный электротехнический сайт
російська
Газети фонду НТБ

Наявність періодичних видань НТБ

  Газети 2021 2020 2019 2018   Електронна бібліотека газет
     
1.

Аргументы и факты в Украине

   +    -    -   - Аргументы и факты
2. Баланс-Бюджет    +     -    -     - Бизнес
3. Бюджетная Бухгалтерия    +     -    -    - Бухгалтерия. Право. Налоги. Консультации
4. Вечерняя Одесса    +    +   +    + Все о бухгалтерском учете
5. Головбух: Бюджет     +    -    -     - "Время Ч" Одеська суспільно-політична газета
6. Освіта     +     -    -     - Голос України
7.

Освіта України. Спецвипуск

    +    +   +    +   "Деловая Одесса" Всеукраїнський щотижневик
8. Сучасна Освіта України    +    -     -    - Думська площа
9.

Пенсійний кур`ер

   +   +   +    + Комсомольска правда
10. Праця та зарплата     +    -    -    - Літературна Україна
11. Сегодня     -    -    +    - Новости Украины :: From-UA::
12. Урядовий кур`єр    +   +    +    - Мониторинг СМИ
              Одесские известия
              Одесский вестник
              "Окна-Одесса" - Одеська газета
              "Порто-Франко" Одеська газета
              "Репортер" Інформаційне агентство
            Сейчас
 

 

         Украинская правда
             Украина сегодня
            УРА-Информ
            Факты и комментарии
             "Час пик" Інформаційно-аналітичний щотижневик
            Экономическая правда
            Юг
             
Журнали фонду НТБ
Журнали 2021 2020 2019 2018
   №   №    №    №
Автоматичне зварювання   +   +    +    +
Автошляховик України   +   +    +    +
Актуальні проблеми економіки    -    -    -    +
Безпека життєдіяльності    -    +     +    +
Безпека інформації    -    -    -    +
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія    +    +    +    +
Бібліотечна планета    +    +    +    +
Бібліотечний вісник    +    +    +    +
Бібліотечний форум: історія, теорія, практика    +    +    +    +
Біоенергетика/Bioenergy    +    +    +    +
Бизнес и безопасность    +    +    +    +

Вестник современных информационных технологий = Herald of advanced information technology

  -    +    -    -
Винахідник і раціоналізатор    +    +    +    +
Вища освіта України    +    +    +    +
Вища школа     +    +    +    +
Вібрації в техниці та технологіях    -    -    -    +
Вісник книжкової палати    +    +    +    +
Вісник Тернопільського національного економічного університету    +    +     +    +
Вода і водоочисні технології    -    +    +    +
Вопросы атомной науки и техники    +    +    +    +
Всесвіт    +    +    +    +
Дзвін    -    +    +    +
Діловодство    +    -     -    -
Діловодство та документообіг    -    +    +    +
Дніпро    +    -    +    -
Довідник секретаря та офіс-менеджера     +    +    +    +
Екологічний вісник     -    -    +    +
Економіка та держава    +    +    +    +
Економіка України    +    +    +    +
Економіст    +    +    +    +
Економічна теорія    +     -    +    +
Електронне моделювання    +     +    +    +
Електротехніка і електромеханіка    +     +    +    +
Електротехнічні та комп`ютерні системи    -     -    +    +
Енергетика та електрифікація    -     +    +    +
Захист інформації    -    -    -    +

Известия вузов. Радиоэлектроника

   +    +    +    +
Інвестиції: практика та досвід    +    +    +    +
Інтегровані технології та енергозбереження    +    +    +    +
Інформатика та математичні методи в моделюванні    -    -    +    +
Інформаційний збірник та коментарі МО    -    -    +    +
Інформаційний збірник для освітян    +    +    -    -
Кадровик 01    +    -    -    -
Календар знаменних і пам`ятних дат    +    +    +    +
Кибернетика и вычислительная техника    +    -    +    +
Кібернетика та системний аналіз    +    +    +    +
Київ    -    +    +    +
Кіно-театр    +    +    +    +

Корреспондент

   +    +    +    +
Личности    +    +    -    +
Літопис авторефератів дисертацій    +    +    +    +

Літопис журнальних статей

   +    +    +    +

Літопис книг

   +    +    +    +

Логистика: проблемы и решения

   +    +    +    +

Маркетинг в Україні

   +    +    +    +
Маркетинг и реклама    +    +    +    +
Маркетинг і цифрові технології    -    +    +    +

Маркетинговые исследования в Украине

   -    -    -    +

Международный научно-технический журнал "Проблемы управления и информатики"

   -    -    +    +
Менеджер по персоналу    -    -    -     +
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология    +    +    +     +
Methods of functional analysis and topology    +    +    +    -

Метрологія та прилади

   +    +    +    +
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології    +    +    +    +
Народна творчість та етнологія    +    +    +    +
Наука и техника    +    -    -    -
Наука і оборона    +    -    -    -
Наука і суспільство    -    -    +    +
Наука та інновації    +    +    +    +
Наука та наукознавство    +    +    +    +
Нафтова галузь України    +    +    +    +
Новий колегіум    +    +    +    +
Оборудование и инструмент для профессионалов (з 2020 - Обладнання та інструмент для професіоналів)    +    +    +    +
Охрана труда    +     -    -    -
Пам`ятки України: історія і культура    +    +    +    +
Підйомно-транспортна техніка    -     -    -    +
Подъемные сооружения. Специальная техника    -    +    +    +
Прикладные аспекты информационных технологий (Applied Aspects of Information Technology)    -    +    +    +
Проблеми машинобудування    +    +    +    +
Проблеми міцності (Проблемы прочности)    +    +    +    -
Проблеми загальної енергетики    -    +    +    +
Промислова теплотехніка    -    -    -    +
Радиокомпоненты    +    +    +    +
Радіоматор    +    +    +    +
Регіональна економіка    +    +    +    +
Світогляд    +    +    +    +
Системні дослідження та інформаційні технології    +    +    +    +
Системы анализа и обработки данных (до 2021 р. див. "Научный вестник НГТУ")     -    +    +    +
 Системи керування та комп’ютери = Control systems and computers  1972 р. до квітня 2019 р. див. «Управляющие системы и машины»).    -     +    +    +
Соціологія: теорія, методи, маркетинг    +    +    +    +
Соционика, ментология, психология    +    +    +    +
Статистика України    +    +    +    +
Сучасний захист інформації    -    +    +    +
Теплофізика та теплоенергетика (стара назва Промислова теплотехніка)    +    +    +    -
Технічна діагностика та неруйнівний контроль    +    +    +    +
Технічна електродинаміка    +    +    +    +
Технология и конструирование в электронной аппаратуре    -    +    +    +
Українська культура    +    +    +    +
Український історичний журнал    +    +    +    +
Український метрологічний журнал    +    +    +    +

Український реферативний журнал "Джерело"

Сер.1. Природничі науки

   +   +    +    +

Укр. рефератив. журнал "Джерело"

Сер.2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство

   +   +    +    +
Укр. рефератив. журнал "Джерело"
Сер.3. Соціальні та гуманітарні науки
   +    +    +    +
Управляющие системы и машины / Control systems and computers    +    -    -    -
Філософська думка     -    -    -    +
Фінанси України     +    +    +    +
Формування ринкових відносин в Україні     +    +    +    +
Хімія і технологія води     +    +    +    +

Чумацький шлях

    -    +    +    +
Шкільна бібліотека    -    +    +    +
Экология и промышленность    -    -    +    +
Электрик    +    +    +    +
Электрические сети и системы    +    -    +    +
Энерготехнологии и ресурсосбережение
(Экотехнологии)
   +    +    +    +
Ядерна енергетика та довкілля    -    +    +    -
Ядерна та радіаційна безпека    +    +    +    +
Ядерная физика и энергетика    -    -    +    +