Науково-технічна бібліотека

Ви є тут

Відділ навчальної літератури

Місце розташування у бібліотеці: 

2 поверх, кім.204; 

Працюємо:

пн - пт : 9.00 -17.00;

 

 

Функції відділу :

   - запис читачів до бібліотеки, оформлення  читацького квитка;

   - забезпечення студентів навчально- методичною, довідковою 

літературою  з фонду відділу на основі абонементної форми

обслуговування та в читальних залах;

   - моніторинг інформаційних потреб користувачів;

   - виконання замовлень віддаленого доступу;

   - розміщення і зберігання документів.

Фонд навчальної літератури  є основним   фондом бібліотеки, який   комплектується згідно з навчальними планами інститутів та факультетів Державного університету “Одеська політехніка”.  Фонд  складається з підручників,  навчальних посібників,  довідників,  атласів,  методичних посібників українською,  російською  та  іноземними  мовами. Фонд  є  багатогалузевим,  у  своєму  складі  має  технічну   літературу,  яка  складає   більше 50 %  фонду, літературу гуманітарного  напрямку,  природничу,   економічну.  На сьогодні  фонд нараховує  близько  586 000  примірників. Фонд   навчальної  літератури відображений у традиційних карткових та електронному каталогах бібліотеки.

 

Навчальна література видається:

- студентам всіх форм навчання - на один семестр;

- студенти,  що мають  заборгованість у відділі, не

  обслуговуються в інших  підрозділах   бібліотеки.

Довідково-пошуковий  службовий апарат відділу:

     - алфавітний каталог навчальної літератури;

     - алфавітно-предметна картотека;

     - картотека методичних посібників.

  Зав. відділом

Майстренко Юлія Юріївна

тел. 87-10

 e-mail: yusik.maistrenko@gmail.com