Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

20 травня 2022 року

Завідувача кафедри:

 • економічної кібернетики та інформаційних технологій (ЕКІТ);
 • економіки (ЕК) ;
 • менеджменту (М);
 • міжнародного менеджменту та інновацій (ММІ);
 • обліку, аналізу і аудиту (ОАА);
 • маркетингу (МАР);
 • публічного управління та адміністрування (ПУА);
 • підприємництва і торгівлі (ПТ);
 • електромеханічної інженерії (ЕМІ); 
 • електропостачання та енергетичного менеджменту (ЕпЕМ);
 • теплових електростанцій та енергозберігаючих технологій (ТЕСЕТ); 
 • атомних електростанцій (АЕС);
 • теоретичної та експериментальної ядерної фізики (ТЕЯФ);
 • екологічної безпеки та гідравліки (ЕБГ);
 • радіоелектронних і телекомунікаційних систем (РТС); 
 • радіотехнічних пристроїв  (РТП);
 • кібербезпеки та програмного забезпечення (КБПЗ);  
 • фізики (Ф); 
 • комп’ютеризованих систем та програмних технологій (КСПТ);
 • інженерії програмного забезпечення (ІПЗ);
 • прикладної математики та інформаційних технологій (ПМІТ);
 • інформаційних систем (ІС);
 • інформаційних технологій (ІТ);
 • автомобільного транспорту та логістики (АТЛ);
 • динаміки машин та механічної інженерії (ДММІ);
 • матеріалознавства та інженерії матеріалів (МІМ);  
 • інтегрованих технологій управління (ІТУ);  
 • вищої математики та моделювання систем (ВММС); 
 • цифрових технологій в інжинірингу (ЦТІ); 
 • інформаційних технологій проєктування та дизайну (ІТПД);
 • фізичного виховання та спорту (ФВС);
 • біомедичної інженерії (БМІ);
 • підйомно-транспортного та робототехнічного обладнання (ПТРО); 
 • іноземних мов (ІМ);
 • англійської філології та перекладу (АФП);
 • теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики (ТЗНЕ);
 • професійно орієнтованої польської мови (ПОПМ);
 • комп’ютерних систем (КС);
 • штучного інтелекту та аналізу даних (ШІАД);
 • програмних і комп’ютерно-інтегрованих технологій (ПКІТ);
 • інформаційної діяльності та медіа-комунікацій (ІДМК);
 • культурології та філософії культури (КФК);
 • філософії, історії та політології (ФІП);
 • міжнародних відносин та права (МВП);
 • психології та соціальної роботи (ПСР);
 • хімічних технологій (ХТ); 
 • фармації (ФАРМ);
 • місцевого самоврядування та розвитку територій (МСРТ); 
 • менеджменту, фінансів і бізнес-технологій (МФБТ);
 • соціально-гуманітарних наук (СГН);
 • державознавства, права та європейської інтеграції (ДПЄІ).

Конкурс проводиться відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та "Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)".

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою, а також мають стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі (для директора інституту не менше ніж десять років; для завідувача кафедри не менше ніж п’ять років, науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю кафедри).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора Одеської політехніки;
 • резюме;
 • список наукових праць, завірений власним підписом; 
 • копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • засвідчені згідно з вимогами законодавства України копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступень, вчене звання (для претендентів, які не працювали в університеті до проведення конкурсу);
 • звіт про роботу за попередній період (для претендентів, які працювали в університеті до проведення конкурсу за основним місцем роботи або за сумісництвом);
 • копію довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465 (видана не пізніше 12 місяців на дату подання документів для участі у конкурсному відборі).

Під час подання заяви претендент пред’являє документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), та оригінали всіх документів, копії яких претендент подає.

Заяви претендентів подаються до 20.06.2022 р. до конкурсних комісій факультетів та конкурсної комісії університету (м. Одеса-44, пр. Шевченка, 1, адмінкорпус, ауд. 203, тел. 705-85-04).