Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора науково-технічної бібліотеки Національного університету "Одеська політехніка"

15 травня 2023 року

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора Одеської політехніки;
  • резюме;
  • копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
  • засвідчені згідно з вимогами законодавства України копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступень, вчене звання (для претендентів, які не працювали в університеті до проведення конкурсу);
  • звіт про роботу за попередній період (для претендентів, які працювали в університеті до проведення конкурсу за основним місцем роботи або за сумісництвом);
  • копію довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465 (видана не пізніше 12 місяців на дату подання документів для участі у конкурсному відборі).

Під час подання заяви претендент пред’являє документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), та оригінали всіх документів, копії яких претендент подає.

Заяви претендентів подаються до конкурсної комісії університету до 15.06.2023 р. (м. Одеса-44, проспект Шевченка, 1, адмінкорпус, ауд. 203, тел. 705-85-04).
.