Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади завідувача кафедри публічного управління та регіоналістики Навчально-наукового інституту публічної служби та управління Національного університету "Одеська політехніка"

24 травня 2023 року

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри, задовольняють кадровим вимогам діючих ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та вільно володіють державною мовою.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

  • заяву про участь в конкурсному відборі при заміщенні посади науково-педагогічного працівника, написану власноруч;
  • резюме;
  • список наукових праць, завірений власним підписом;
  • копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
  • копії дипломів про вищу освіту, науковий ступень, вчене звання (для претендентів, які до проведення конкурсу не працювали в університеті, у т.ч. за сумісництвом);
  • звіт про роботу за попередній період (для претендентів, які до проведення конкурсу працювали в університеті, у т.ч. за сумісництвом);
  • копію довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465 (видана не пізніше 12 місяців на дату подання документів);
  • копії документів та матеріалів, що підтверджують відповідність претендента кадровим вимогам діючих ліцензійних умов.

Під час подання заяви претендент пред’являє документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), та оригінали всіх документів, копії яких претендент подає.

Заяви претендентів подаються до конкурсної комісії університету до 24.06.2023 (м. Одеса, проспект Шевченка, 1, адмінкорпус, ауд. 203, тел. 705-85-04).