В Національному університеті "Одеська політехніка" оголошується конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.

10 листопада 2022 року

Завідувача кафедри:

 • іноземних мов;
 • іспанської мови та спеціального перекладу;
 • комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж;
 • фізичного виховання та спорту;
 • цивільної безпеки та охорони праці.

Професорсько-викладацького складу кафедр:

 • автомобільного транспорту та логістики: доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; старшого викладача – 1,0; 
 • вищої математики та моделювання систем:  доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 0,9; доцента – 0,9; доцента – 0,9; доцента – 0,9; доцента – 0,9; доцента – 0,9; доцента – 0,9; доцента – 0,25; старшого викладача – 0,9; старшого викладача – 0,9; старшого викладача – 0,9;
 • динаміки машин та механічної інженерії: професора – 1,0; професора – 0,5 доцента – 1,0; доцента – 1,0; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0;
 • інтегрованих технологій управління: доцента – 1,0; доцента – 0,5; 
 • інформаційних технологій проектування та дизайну: професора – 1,0; професора – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 0,5; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 0,5; старшого викладача – 0,5;
 • матеріалознавства та інженерії матеріалів: професора – 0,65; професора – 0,5; доцента – 0,25; доцента – 0,25;
 • цифрових технологій в інжинірингу: професора – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 0,25;
 • фармації: доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 0,5; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 0,75; асистента – 0,75;
 • хімічних технологій: професора – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 0,5; доцента – 0,4; старшого викладача – 0,5;
 • атомних електростанцій: професора – 1,0; професора – 1,0; професора – 0,9; професора – 0,25; професора – 0,25; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; старшого викладача – 0,7; старшого викладача – 0,4;
 • теоретичної та експериментальної ядерної фізики: доцента – 0,75 доцента – 0,75; старшого викладача – 0,75;
 • теплових електростанцій та енергозберігаючих технологій: доцента – 1,0; доцента – 0,5; старшого викладача – 1,0;
 • електромеханічної інженерії: професора – 0,25; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 0,25; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 0,75; старшого викладача – 0,75;
 • електропостачання та енергетичного менеджменту: професора – 0,25; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 0,25; асистента – 1,0;
 • кібербезпеки та програмного забезпечення: доцента – 1,0; доцента – 1,0; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0; асистента – 1,0; асистента – 1,0;
 • радіоелектронних та телекомунікаційних систем: доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 0,7; доцента – 0,5; доцента – 0,5; доцента – 0,25; доцента – 0,25; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 0,75; старшого викладача – 0,5; старшого викладача – 0,3; старшого викладача – 0,25;
 • радіотехнічних пристроїв: доцента – 0,5; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0; асистента – 1,0;
 • інженерія програмного забезпечення: професора – 1,0; професора – 1,0; професора – 0,5; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 0,5; старшого викладача – 1,0; асистента – 1,0; асистента – 0,5;
 • інформаційних систем: професора – 0,5; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 0,75; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0;
 • інформаційних технологій: доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; старшого викладача – 1,0;
 • комп’ютеризованих систем та програмних технологій: професора – 1,0; професора – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 0,5; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0; асистента – 1,0; асистента – 0,75;
 • комп’ютерних інтелектуальних систем та мереж: професора – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0; асистента – 1,0;
 • прикладної математики та інформаційних технологій: професора – 0,5; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 0,75; доцента – 0,5; старшого викладача – 0,5;
 • фізики: доцента – 1,0; доцента – 0,4; доцента – 0,4; доцента – 0,4; доцента – 0,2; старшого викладача – 1,0; асистента – 0,7; асистента – 0,1;
 • комп’ютерних систем: професора – 0,5; доцента – 1,0; доцента – 0,75; старшого викладача – 0,75; старшого викладача – 0,75; старшого викладача – 0,75;
 • програмних і компю’терно-інтегрованих технологій: доцента – 0,5; старшого викладача – 0,75;
 • штучного інтелекту і аналізу даних: професора – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; старшого викладача – 0,75; старшого викладача – 0,25;
 • біомедичної інженерії: професора – 1,0; професора – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 0,25; старшого викладача – 1,0;
 • фізичного виховання та спорту: доцента – 1,0; доцента – 1,0; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 0,5; старшого викладача – 0,5; старшого викладача – 0,5; асистента – 0,5;
 • навчального центру студентського спорту: старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 0,75;
 • цивільної безпеки та охорони праці: доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 0,75; доцента – 0,5; доцента – 0,5; старшого викладача – 0,25;
 • економіки: професора – 1,0; професора – 1,0; професора – 0,75; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 0,75; доцента – 0,5; старшого викладача – 0,5;
 • економічної кібернетики та інформаційних технологій: доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 0,5;  старшого викладача – 1,0;  старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 0,5;
 • маркетингу: доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 0,75; доцента – 0,25;доцента – 0,25; асистента – 0,25;
 • міжнародного менеджменту та інновацій: професора – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; старшого викладача – 0,75;
 • менеджменту: професора – 1,0; професора – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 0,25; доцента – 0,25; старшого викладача – 0,75;
 • обліку, аналізу та аудиту: професора – 1,0; професора – 0,75; професора – 0,5; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 0,75; доцента – 0,5; доцента – 0,25;
 • підприємництва і торгівлі: професора – 1,0; професора – 0,5; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0;
 • публічного управління та адміністрування: професора – 1,0; професора – 1,0; професора – 1,0; професора – 1,0; доцента – 1,0;
 • державознавства, права та європейської інтеграції: доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; старшого викладача – 0,75;
 • менеджменту, фінансів та бізнес-технологій: професора – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0;
 • місцевого самоврядування та розвитку територій: професора – 1,0; професора – 0,75; професора – 0,75; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0;
 • публічного управління та регіоналістики: професора – 1,0; професора – 1,0; професора – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 0,5;
 • соціально-гуманітарних наук: професора – 1,0; професора – 0,75; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 0,9 доцента – 0,5; старшого викладача – 0,75; старшого викладача – 0,75; старшого викладача – 0,25;
 • англійської філології та перекладу: доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 0,5; старшого викладача – 0,5;
 • германських мов та перекладу: доцента – 0,75; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 0,85; старшого викладача – 0,55;
 • іноземних мов: доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 0,5;
 • підйомно-транспортного та робототехнічного обладнання: професора – 1,0; 
 • іспанської мови та спеціального перекладу: доцента – 0,5; доцента – 0,25; старшого викладача – 0,6; старшого викладача – 0,4; старшого викладача – 0,25; асистента – 0,25;
 • професійно орієнтованої польської мови: асистента – 1,0;
 • теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики: доцента – 1,0; доцента – 1,0; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0;
 • інформаційної діяльності та медіа-комунікацій: доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0;
 • культурології та філософії культури: доцента – 0,5; доцента – 0,5; доцента – 0,5; доцента – 0,25; доцента – 0,25;
 • міжнародних відносин та права: професора – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0;
 • психології та соціальної роботи: професора – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0; старшого викладача – 1,0; 
 • філософії, історії та політології: професора – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0; доцента – 1,0;
 • екологічної безпеки та гідравліки: доцента – 0,25; доцента – 0,25; старшого викладача – 1,0.

Конкурс проводиться відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та "Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів).

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які володіють українською мовою, а також мають стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі (для завідувача кафедри не менше ніж п’ять років, науковий ступінь та вчене звання відповідно до профілю кафедри).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім'я ректора Одеської політехніки;
 • резюме;
 • список наукових праць, завірений власним підписом; 
 • копії документів, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • засвідчені згідно з вимогами законодавства України копії дипломів про повну вищу освіту, науковий ступень, вчене звання (для претендентів, які не працювали в університеті до проведення конкурсу);
 • звіт про роботу за попередній період (для претендентів, які працювали в університеті до проведення конкурсу за основним місцем роботи або за сумісництвом);
 • копію довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465 (видана не пізніше 12 місяців на дату подання документів для участі у конкурсному відборі).

Під час подання заяви претендент пред’являє документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»), та оригінали всіх документів, копії яких претендент подає.

Заяви претендентів подаються до 10.12.2022 р.:

 • на посаду завідувача кафедри – до конкурсної комісії університету (м. Одеса-44, пр. Шевченка, 1, адмінкорпус, ауд. 203, тел. 705-85-04);
 • на інші  посади – до конкурсних комісій інститутів.
  .