Планове засідання ректорату

22 лютого 2023 року - 10:00

Порядок денний:

  1. Про стан підготовки докторів філософії в ІЕ.
  • Доповідає
    • Директор ІЕ Мазуренко А.С.
  1. Професійне навчання публічних службовців за магістерськими програмами та підвищення кваліфікації.
  • Доповідає
    • Директор ІПСУ Іжа М.М.
  1. Поточні питання діяльності університету.