Механізми протон-протонного та електрон-протонного перерізів розсіювання в моделі багаточастинкових полів

Офіційний сайт проєкту

Термін реалізації проєкту

2023 рік – 2026 рік

Кафедра яка реалізує проєкт

Кафедра теоретичної та експериментальної ядерної фізики.

Координатор проєкту

Шарф Ігор Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної та експериментальної ядерної фізики

Проєктна група

Чудак Наталія Олександрівна, кандидатка технічних наук, доцентка кафедри теоретичної та експериментальної ядерної фізики
Потієнко Олексій Сергійович

Мета проєкту

Виявлення фізичних факторів які призводять до різниці в спостережуваній поведінці перерізів протон-протонного і електрон - протонного розсіяння.

Основні задачі проєкту

Розрахунок повних і диференційних перерізів пружного розсіяння, а також топологічних, парціальних і повних перерізів непружного розсіяння для випадків протон-протонних і електрон-протонних зіткнень. Розширення множини діаграм Р.Фенмана, що враховуються при описі цих процесів за рахунок застосування метода Лапласа. Розв'язок принципових проблем квантової теорії поля, пов'язаних з описом релятивістських зв'язаних станів (наприклад, протонів) і процесів їх розсіяння.

Очікувані результати проєкту

Очікується побудова моделі, яка опише наявні експериментальні дані з протон-протонного і електрон-протонного розсіяння і пояснить їх властивості на основі нового метода багаточастинкових полів, виявлення нових, раніше невідомих фізичних механізмів що визначають характер експериментально спостережуваних залежностей. Будуть розроблені методи розрахунку, які будуть корисні іншим дослідникам, що займаються описом процесів розсіяння.

Цільова аудиторія проєкту

Студенти, викладачі, дослідники (як теоретики так і експериментатори).