Вы здесь

Архив нормативно-правовых актов университета

щодо порядку присудження ступеня доктора філософії в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ от 6 марта 2020 года № 22.
от 28 августа 2019 года № 418-в.
Про заохочення працівників за високі досягнення в науковій діяльності.
от 30 мая 2019 года № 212-в.
Про організацію освітнього процесу у 2019/2020 н.р.
про кафедру навчально-наукового інституту / факультету Одеського національного політехнічного університету.
Затверджено: Наказ от 18 декабря 2018 года № 72.
от 14 мая 2018 года № 193-в.
Про організацію освітнього процесу у 2018/2019 н.р.
про робочу навчальну програму дисципліни.
Затверджено: Наказ от 10 апреля 2018 года № 30.
для планування і обліку обсягу навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників ОНПУ.
Затверджено: Наказ от 6 апреля 2018 года № 140-в.
про порядок організації вивчення вибіркових навчальних дисциплін.
Затверджено: Наказ от 14 декабря 2017 года № 64.
от 19 июня 2017 года № 368-в.
Про організацію освітнього процесу у 2017/2018 н.р.
про самостійну роботу студентів.
Затверджено: Протокол вченої ради ОНПУ от 27 декабря 2016 года № 3.
про робочу навчальну програму дисципліни.
Затверджено: Протокол вченої ради ОНПУ от 22 марта 2016 года № 6.
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Одеському національному політехнічному університеті.
Затверджено: Наказ от 1 января 2016 года № 22.
про екзаменаційні комісії ОНПУ.
Затверджено: Наказ от 21 октября 2015 года № 32.
про державну атестацію студентів ОНПУ.
Затверджено: Протокол методради ОНПУ от 23 марта 2014 года № 3.
внутрішнього розпорядку Одеського національного політехнічного університету.
Затверджено: Рішення загальних зборів Трудового колективу от 28 декабря 2010 года № 1.