Вы здесь

Нормативно-правовые акты университета

перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату.
Утверждено: Наказ от 6 марта 2020 года № 19.
про порядок визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у неформальній та інформальній освіті.
Утверждено: Наказ от 6 марта 2020 года № 18.
про інститутську (факультетську) комісію з етики та управління конфліктами.
Утверждено: Наказ от 6 марта 2020 года № 16.
про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.
Утверждено: Наказ от 6 марта 2020 года № 21.
про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів.
Утверждено: Наказ от 6 марта 2020 года № 24.
з розроблення освітніх програм.
Утверждено: Наказ от 6 марта 2020 года № 23.
от 5 марта 2020 года № 107-в.
Про формування навчальних і робочих навчальних планів бакалаврів на 2020-2021 н.р
Форми документів
от 26 февраля 2020 года № 12.
Про затвердження та введення в дію Порядку проведення оглядів та випробувань переносних драбин та стрем'янок в ОНПУ
от 26 февраля 2020 года № 9.
Про введення в дію рішення Вченої ради ОНПУ від 26.02.2020 (протокол № 5) про затвердження форм навчальних планів
Зразки та форми документів
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (нова редакція).
Утверждено: Наказ от 6 февраля 2020 года № 6.
про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.
Утверждено: от 3 февраля 2020 года.
от 17 января 2020 года № 37-в.
Про створення кафедральних комісій з академічної доброчесності та інститутських (факультетських) комісій з етики та управлінні конфліктами
от 23 декабря 2019 года № 77.
Про створення групи сприяння академічній доброчесності університету.
про постійно діючу університетську комісію з етики та управлінням конфліктами.
Утверждено: Наказ от 23 декабря 2019 года № 74.
про групу сприяння академічній доброчесності в Одеському національному політехнічному університеті.
Утверждено: Наказ от 23 декабря 2019 года № 76.
от 23 декабря 2019 года № 75.
Про створення університетської комісії з етики та управління конфліктами.
от 18 декабря 2019 года № №630-в.
Про внесення змін до наказу № 212-в від 13.05.2019 р. "Про організацію навчального процесу у 2019-2020 н.р."
з діловодства за зверненнями громадян та порядку їх розгляду в Одеському національному політехнічному університеті
Утверждено: Наказ от 2 декабря 2019 года № 62.
Зразки документів
про порядок проведення внутрішнього службового розслідування у Одеському національному політехнічному університеті.
Утверждено: Наказ от 2 декабря 2019 года № 63.
про порядок реєстрації навчально-методичного забезпечення дисципліни для розміщення на web-сервері НТБ ОНПУ.
Утверждено: Наказ от 31 октября 2019 года № 53.
про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в Одеському національному політехнічному університеті.
Утверждено: Наказ от 31 октября 2019 года № 51.
подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькуванню) в ОНПУ зі зразком заяви про випадки булінгу (цькування) та форм Журналу реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування) та Журналу реєстрації рішень комісії.
Утверждено: Наказ от 30 октября 2019 года № 49.
от 30 октября 2019 года № 508-в.
Про створення групи соціально-психологічної підтримки здобувачів освітнього процесу.
от 30 октября 2019 года № 509-в.
Про створення групи психологічно-педагогічного супроводу інклюзивного навчання.
щодо підготовки до акредитації освітніх програм Одеського національного політехнічного університету.
Утверждено: Наказ от 29 октября 2019 года № 44.
організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності.
Утверждено: Наказ от 11 октября 2019 года № 40.
Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти та працівників.
Утверждено: Наказ от 11 октября 2019 года № 39.
про заохочення працівників ОНПУ за високі досягнення в науковій діяльності, які підтверджені публікацією результатів у періодичних наукових виданнях, що включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS.
Утверждено: Наказ от 10 октября 2019 года № 38.
Форма службової записки
от 9 октября 2019 года № 296-а.
Про затвердження графіку перевірок стану охорони праці, БЖД в ОНПУ у 2019/2020 н.р.
про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція).
Утверждено: Наказ от 3 октября 2019 года № 37.
от 30 сентября 2019 года № 457-в.
Про організацію навчального процесу для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 2019–2020 н.р.
от 24 сентября 2019 года № 277-a.
Про планове списання матеріальних цінностей.
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в Одеському національному політехнічному університеті в новій редакції.
Утверждено: Наказ от 24 сентября 2019 года № 31.
із розрахунку навантаження здобувачів вищої освіти.
Утверждено: Протокол вченої ради от 24 сентября 2019 года № 2.
про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у Одеському національному політехнічному університеті.
Утверждено: Наказ от 24 сентября 2019 года № 32.
от 9 сентября 2019 года № 444-в.
Про склад науково-технічної ради Одеського національного політехнічного університету.
от 29 августа 2019 года № 419-в.
Про затвердження груп забезпечення спеціальностей на 2019–2020 навчальний рік.
от 22 августа 2019 года № 252-а.
Про проведення перевірки стану готовності університету до нового навчального року 2019/2020.
Форми документів
про порядок відшкодування студентами ОНПУ коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців (нова редакція).
Утверждено: Наказ от 20 августа 2019 года № 26.
Форми документів
от 16 августа 2019 года № 250-а.
Про встановлення строку відшкодування коштів у 2019 році.
от 26 июня 2019 года № 24.
Про введення в дію рішення Вченої ради ОНПУ від 25 червня 2019 року про встановлення на 2019/2020 навчальний рік ліміту студентів, які отримують академічну стипендію.
про проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти в Одеському національному політехнічному університеті.
Утверждено: Наказ от 31 мая 2019 года № 276-в.
Зразки та форми документів
про атестацію осіб, які здобувають ступінь бакалавра та магістра в Одеському національному політехнічному університеті.
Утверждено: Наказ от 30 мая 2019 года № 271-в.
Зразки та форми документів
про академічну доброчесність Одеського національного політехнічного університету.
Утверждено: Наказ от 18 января 2019 года № 1.
про організацію науково-дослідної роботи студентів в Одеському національному політехнічному університеті.
Утверждено: Наказ от 19 октября 2018 года № 61.
про Раду з науково-дослідної роботи студентів в Одеському національному політехнічному університеті.
Утверждено: Протокол Вченої ради от 17 сентября 2018 года № 1.