Вы здесь

Нормативно-правовые акты университета

от 12 июня 2018 года № 222-а.
Про створення комісії з проведення оцінки корупційних ризиків ОНПУ.
про комісію з оцінки корупційних ризиків в Одеському національному політехнічному університеті.
Утверждено: Наказ от 4 июня 2018 года № 37.
супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час перебування на території (в приміщеннях) Одеського національного політехнічного університету
Утверждено: Наказ от 30 марта 2018 года № 29.
щодо запобігання та виявлення корупції Одеського національного політехнічного університету на 2018-2020 роки.
Утверждено: Наказ от 7 февраля 2018 года № 40-а.
от 6 февраля 2018 года № 3-у.
Про запровадження обліку повідомлень працівників про наявність конфлікту інтересів та результатів їх розгляду
Одеського національного політехнічного університету на 2018-2020 роки.
Утверждено: Наказ от 31 января 2018 года № 4.
з розроблення освітніх програм.
Утверждено: Наказ от 29 декабря 2017 года № 66.
про порядок організації вивчення вибіркових навчальних дисциплін (із змінами).
Утверждено: Наказ от 14 декабря 2017 года № 64.
внутрішнього розпорядку Одеського національного політехнічного університету.
Утверждено: Рішення загальних зборів Трудового колективу от 25 мая 2017 года № 1.
от 3 мая 2017 года № 24.
Про заходи щодо недопущення корупційних проявів та запобігання конфлікту інтересів.
про організацію навчального процесу за навчальним планом підготовчого факультету в Інституті підготовки іноземних громадян ОНПУ
Утверждено: Наказ от 3 февраля 2017 года № 7.
Форми документів
про самостійну роботу здобувачів вищої освіти в ОНПУ.
Утверждено: Наказ от 12 января 2017 года № 2.
про центр із забезпечення якості вищої освіти.
Утверждено: от 27 декабря 2016 года.
про куратора академічної групи Одеського національного політехнічного університету.
Утверждено: Наказ от 20 октября 2016 года № 29.
про відділ аспірантури та докторантури Одеського національного політехнічного університету.
Утверждено: Наказ от 1 июня 2016 года № 22.
педагогічного практикуму за професійним спрямуванням для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня всіх спеціальностей.
Утверждено: от 16 мая 2016 года.
в сфері якості Одеського національного політехнічного університету.
Утверждено: Протокол Вченої ради от 23 февраля 2016 года № 5.
з проведення рейтингу науково-технічної та науково-методичної діяльності співробітників та підрозділів ОНПУ.
Утверждено: Протокол вченої ради ОНПУ от 24 июня 2014 года № 9.
от 30 сентября 2013 года № 52.
Про створення Навчально-консультаційного центру педагогічної майстерності.
про систему внутрішнього забезпечення якості Державного університету «Одеська Політехніка»
Утверждено: Наказ № 74/1.