Стоимость платных образовательных услуг

Вартість здобуття вищої освіти

 

За державним замовленням

Навчання безкоштовно для осіб, які за конкурсом здобули право навчатися за державним замовленням.

У разі потреби додатково оплачується вартість проживання у гуртожитку та додаткові (за межами освітньої програми) освітні послуги.

 

За договором (контрактом)

Для осіб, що навчаються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, розмір плати за навчання, а також порядок оплати встановлюються у договорі (контракті), що укладається між університетом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. Розмір плати за навчання для:

  • громадян України; іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні;
  • іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно проживають за межами України,

вказаний на відповідних вкладках цього розділу сайту.

Плата за навчання може змінюватись один раз на рік на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.

У разі потреби додатково оплачується вартість проживання у гуртожитку та додаткові (за межами освітньої програми) освітні послуги.

 Зразки договорів про надання освітніх послуг.