Международное сотрудничество

Инфраструктура международного сотрудничества

Відділ маркетингу та інноваційної політики

Питання співробітництва по грантам та міжнародним програмам, організація, супровід та консультування з міжнародних проектів.

 

Відділ міжнародних зв'язків

Питання науково-технічного співробітництва із закордонними закладами вищої освіти, організація академічної мобільності студентів, аспірантів, докторантів та науково-педагогічних працівників університету, супровід міжнародних відряджень працівників університету.

 

Українсько-німецький, Українсько-іспанський та Українсько-польський навчально-наукові інститути

Мовна підготовка здобувачів вищої освіти, необхідна для участі у проектах академічної мобільності та "подвійних дипломів", організація мовної і ознайомчої практики в країнах Європи.

 

Навчально-науковий інститут підготовки іноземних громадян

Підготовка іноземців та осіб без громадянства, що постійно проживають за межами України, до вступу у заклади вищої освіти України.

 

Відділ по роботі з іноземними громадянами

Візова підтримка іноземних здобувачів освіти, організація та супровід навчання іноземних громадян.

 

Міжнародний оздоровчо-рекреаційний комплекс "Чайка"

Проведення міжнародних літніх шкіл.