Вы здесь

Центр із забезпечення якості вищої освіти

Центр із забезпечення якості вищої освіти є структурним підрозділом університету, який здійснює модерування процесів забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в університеті; сприяє досягненню стратегічних цілей  шляхом формування інноваційного освітнього середовища в співпраці з Радою з якості освітньої діяльності університету.

Основними завданнями центру є:

  • участь у розробленні стратегії та політики університету щодо формування внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти;
  • координація співпраці між структурними підрозділами університету з питань моніторингу та аналізу процесів, необхідних для забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти;
  • надання керівництву університету необхідної інформації для прийняття управлінських рішень з питань внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти;
  • консультування з питань забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти розробників освітніх програм, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування та ін. при підготовці матеріалів для ліцензування та акредитації;
  • моніторинг перегляду освітніх програм та навчальних планів, інших методичних документів з метою забезпечення відповідності стандартам вищої освіти.

 

Положення про центр із забезпечення якості вищої освіти

Діяльність