Вы здесь

Проекты нормативно-правовых актов университета

Перейти к действующим нормативно-правовым актам

На этой странице публикуются проекты внутренних нормативно-правовых актов университета с целью их общественного обсуждения.

По каждому нормативно-правовому акту, находящемуся на стадии обсуждения, можно высказать свои предложения и замечания, которые будут направлены разработчикам документа.

 

Проекты нормативно-правовых актов, находящихся на стадии обсуждения

11 июля 2022 года.

Порядок перевірки навчально-методичних та наукових робіт на унікальність тексту

Замечания и предложения принимаются до 30 августа 2022 года на e-mail: czyavo@opu.ua
14 марта 2022 года.

про академічну доброчесність у Національному універcитеті "Одеська політехніка"

Замечания и предложения принимаются до 20 апреля 2022 года на e-mail: czyavo@op.edu.ua
8 сентября 2021 года.

Положення про розроблення, моніторинг, перегляд та оновлення освітньої програми

Замечания и предложения принимаются до 8 октября 2021 года на e-mail: czyavo@opu.ua
8 сентября 2021 года.

Процедура вибору освітніх компонентів здобувачами вищої освіти Державного університету «Одеська політехніка»

Замечания и предложения принимаются до 8 октября 2021 года на e-mail: czyavo@opu.ua
8 сентября 2021 года.

Процедура затвердження освітніх програм

Замечания и предложения принимаются до 8 октября 2021 года на e-mail: czyavo@opu.ua
11 июня 2021 года.

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Замечания и предложения принимаются до 30 июня 2021 года на e-mail: ntsad@opu.ua
1 декабря 2020 года.

видання наказів про затвердження складу груп забезпечення.

6 января 2020 года.

про робочу програму навчальної дисципліни.

18 октября 2019 года.

щодо організації та проведення реферативних, розрахунково-графічних, курсових робіт та курсових проектів.

Архив проектов нормативно-правовых актов, находившихся на стадии обсуждения

25 мая 2022 года.

Перелік видів та норм часу для планування і обліку навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників Одеської політехніки

7 февраля 2022 года.

Антикорупційної програми Державного університету «Одеська політехніка» на 2022 рік

28 мая 2021 года.

Положення про гаранта освітньої програми.

28 мая 2021 года.

Положення про Раду з якості освітньої діяльності Державного університету «Одеська політехніка»

28 мая 2021 года.

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості Державного університету «Одеська Політехніка»

1 июня 2021 года.

Положення про Центр із забезпечення якості вищої освіти Державного Університету «Одеська політехніка»

21 апреля 2021 года.

Антикорупційної програми Державного університету «Одеська політехніка» на 2021-2023 роки

20 января 2020 года.

про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

6 января 2020 года.

про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів.