Вы здесь

Научные разработки сотрудников университета

Фильтры
Категория: Атомная энергетика
Пристрій призначений для сепарації і змішування потоків з різними фазами, має невеликий гідравлічний опір, заданий вихідний кут закручування, що дозволяє отримувати в потоці задану інтенсивність центробіжних сил. Пристрій використовувався для створення лінійних деаераторів сепарації двофазних потоків для уникнення снарядних режимів течії, змішення сиропу з газованою водою в сатураційних...
Категория: Энергетика и энергосбережение
Полягає у використанні теплоти високотемпературних газів, що виходять з установки ЕЛОУ-АВТ, для рекуперативного теплообміну в нових додаткових теплообмінних апаратах.Встановлення компресорів після відбензинювальної колони блока попереднього випаровування бензину і атмосферної колони блоку АВТ на нафтопереробному заводі.
Категория: Энергетика и энергосбережение
Турбіна працює за новим способом трансформування енергії, що дозволяє Ії роботу при малих потенціалах (Диапазон напорів Н = (1 – 10)м. Генерація електроенергії при використанні енергії води, вітру, міст дроселювання тиску та інш. Використовуються для електрозабезпечення малих підприємств.
Категория: Машиностроение
Технологія заснована на арміруванні деталей самотвердіючою обратимою речовиною з фазовим перетворюванням.  Розробка призначена для обточки і розточки нежорстких деталей складних конструкцій з товщиною стінки до 0,2 мм з прогресивними режимами різання.
Категория: Химия
Підвищення ефективності біомедичних технологій шляхом комбінації розвинутої акустичної кавітації та надлишкового гідростатичного тиску в робочих ємностях різних апаратах: емульгаторах, диспергаторах, приладах акустичного очищення та мийки. Розробка призначена для інтенсифікації фізичних процесів в рідинах: приготування емульсій нерозчинних у воді рідин та аморфних речовин, диспергування...
Категория: Космос
Створення теплозахисних матеріалів на основі пористих вуглецевих матеріалів з нанесенням на них покриттів з карбіду кремнію. Розробка призначена для захисту деталей космічних кораблів від надмірного нагрівання.
Категория: Космос
Створення теплозахисних матеріалів на основі пористих вуглецевих матеріалів з нанесенням на них покриттів з карбіду кремнію. Розробка призначена для захисту деталей космічних кораблів від надмірного нагрівання.
Категория: Химия
У схемі водоочисної установки (ВОУ) для поліпшення ступеня очищення використовується механічний кварцовий фільтр, кавітаційна (ультразвукова) обробка води спільно з озонуванням води повітряно-озоновою сумішшю.Пристрій призначений для забезпечення санітарно-гігієнічних норм басейнів, що полягає в очищенні води від органіки, а також дезінфекції шкідливої ​​мікрофлори і бактерій.
Категория: Машиностроение
У розробленому способі хонінгування дозовану радіальну подачу під час одного подвійного ходу здійснюють двічі: в момент реверсування зворотного переміщення на поступальне і в момент реверсування поступального переміщення на зворотне. Машинобудування, а саме, хонінгування високоточних отворів.
Категория: Химия
Підвищення якості металу, безпеки, санітарно - гігієнічних норм, поліпшення економічних показників завдяки зменшенню необхідної кількості захисного газу за рахунок використання сіткового захисту поверхні металу.Розробка призначена для захисту магнієвих сплавів при плавці від виникнення пожежі. Нова система захисту більш екологічна та економічна в порівнянні з відомим безфлюсовим захистом.
Категория: Энергетика и энергосбережение
Підвищення ефективності комбінованого теплопостачання за рахунок впровадження низькоінерційних опалювальних систем та екранування внутрішніх поверхонь масивних огороджувальних конструкцій. Розробка призначена для ефективного теплопостачання будівель громадського призначення з урахуванням режимів експлуатації,  конструктивних особливостей огороджувальних конструкцій та інженерних систем...
Категория: Информационные технологии
Основою сучасних технологій є регульовані асинхронні електроприводи і їх удосконалення доцільно здійснювати, проектуючи для них спеціальні регульовані асинхронні двигуни.Розробка регульованих асинхронних двигунів з кращими енергетичними та масогабаритновартісними показниками. Рекомендується для підприємств електромашинобудівної галузі.
Категория: Атомная энергетика
Розроблено науково-методологічні основи радіаційного контролю навколишнього середовища в районах розташування АЕС, які базуються на екосистемному підході, який в даний час в повному обсязі не враховується на практиці, що дозволяє врахувати особливості навколишнього середовища і підвищити правильність оцінки радіаційної обстановки. Підвищення радіоекологічної безпеки АЕС. 
Категория: Машиностроение , Химия
Створення композиційних матеріалів для нанесення покриттів газотермічним методом на робочі поверхні деталей працюючих у режимі тертя-ковзання. Розробка призначена для створення захисних покриттів які не зношуються в процесі експлуатації.
Категория: Космос
Дослідження й розробка бортової наукової вимірювальної апаратури, призначеної для роботи в екстремальних умовах, використовуваної при вимірах параметрів космічної плазми. Апаратура для дослідження параметрів іоносфери планет, параметрів сонячного метра й параметрів плазми в міжпланетному просторі.
Категория: Энергетика и энергосбережение
Основним механізмом старіння трубопроводів другого контуру АЕС є ерозійно-корозійний знос (ЕКЗ), який став причиною багатьох аварій на АЕС. Використання ПЗ для керування ресурсом і планування ремонту дає суттєві переваги. Запропоновано алгоритм керування ресурсом трубопроводів для обґрунтованого переходу до реалізації концепції ремонту трубопроводів за станом а не за періодичністю)....
Категория: Информационные технологии
Наведено рекомендації щодо бюджетування інвестиційної діяльності підприємств; рекомендовано методичний інструментарій та організаційні складові управління вибором інтеграційних процесів та оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів у діючі виробництва. Розроблено методику оцінки ефективності інвестиційних проектів в умовах комплаєнс-контролю на місцевому та регіональному рівнях, що...
Категория: Информационные технологии
За допомогою SOTIS, на підставі коротких часових рядів виявлення дефектів можна прогнозувати такі параметри: Кількість дефектів, що залишилася в програмному коді; Кількість внесених вторинних дефектів; Час на виявлення заданої кількості дефектів; Динаміка виявлення та внесення дефектів.Програмний засіб SOTIS призначено для прогнозування та керування процесами тестування програмного...
Категория: Атомная энергетика
Заропоноване рішення направлено на підвищення оперативності та достовірності роботи системи контролю герметичності тепловиділяючих збірок  реактора. Пристрій відноситься до галузі контролю безпеки експлуатації ядерного палива (ЯП), зокрема до системи контролю герметичності тепловиділяючих збірок (ТВЗ) водо водяних  реакторів.
Категория: Энергетика и энергосбережение
Одним з найбільш поширених методів підвищення видобутку нафти у світовій практиці є закачування у свердловини гарячої води чи пари. Підготування цього технологічного теплоносія має здійснюватися на теплоелектроцентралі з використанням ядерного палива. Побудування АТЕЦ біля родовища дозволить забезпечити промислові потреби у теплоносії та населений пункт гарячою водою та електроенергією....
Категория: Машиностроение
Вимір і обробки выброакустичних сигналів ГТД і роторних машин з використанням алгоритмів синхронного виділення параметрів і оцінка можливості на їхній основі формування діагностичних ознак.  Діагностика й моніторинг технічного стану машин роторного типу (ГТД, турбогенератора, електропривод, компресори, редуктори й ін.).
Категория: Машиностроение
Підвищення ефективності використання інструментів однобічного різання (ІОР) за рахунок нових конструкцій цих інструментів.Розробки, призначені для більш ефективної обробки отворів, у т. ч. глибоких, в машинобудівній, автобудівній, енергетичній, автомобільній та інших галузях.
Категория: Машиностроение
Підвищення ефективності гасіння поступальних або обертальних коливання за рахунок розширення структур амортизаторів додатковим механічними структурами, які обумовлюють реалізацію потрібної (цільової) характеристики демпфірування без залучення додаткових систем контролю і налаштування та джерела живлення. Розробка призначена для ефективного гасіння поступальних або обертальних коливань у почіпках...
Категория: Машиностроение
 Розробка призначена для ефективної автономної стабілізації тиску при підвищених вимогах до точності його регулювання в промислових гідравлічних або пневматичних системах, газобалонному обладнанні та ін. Може бути використана у промислових гідравлічних або пневматичних системах, газобалонному обладнанні та ін.
Категория: Энергетика и энергосбережение
Розроблені методики і принципи раціонального спалювання обводнених палив, рідких відходів переробки насіння олійних культур і відходів нафтопродуктів. Пропоновані комплекси, адаптовані до існуючих котелень агрегатів, при монтажі і пуско-налагоджувальних роботах не вимагають істотної переробки паливного господарства котельні. На дані комплекси розроблені необхідні технічні вимоги. Призначення...
Категория: Информационные технологии
Побудована дискретна динамічна імітаційно-оптимізаційна модель синхронізації виробничої та інвестиційної діяльності підприємства та їх  фінансування. Наведено рекомендації з вибору критеріїв багатоцільової оптимізації інвестиційної програми в системи синхронізації виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства та розроблено оптимізаційну економіко-математичну модель, яка...
Категория: Машиностроение
Обумовлене підвищення ефективності роботи вітродвигуна та його захист від надлишкових навантажень в наслідок перевищення номінальної швидкості вітру за рахунок розширення структури пружної обертальної опори додатковими механічними структурами, які обумовлюють автономну реалізацію потрібного кута атаки лопаті вітродвигуна. Розробка призначена для ефективного пасивного регулювання кута атаки лопаті...
Категория: Энергетика и энергосбережение
Метод вдосконалення - коригування проточних частин обладнання не має аналогів, так як використовує новий метод діагностики структури потоків рідин і газів. в фізичних моделях. Організація «Структури потоків» замінить парадигму «Хаосу турбулентності».Нова технологія вдосконалення проточних частин обладнання забезпечує істотне підвищення ефективності роботи і надійність систем, робота яких пов...
Категория: Информационные технологии
Формування методичного обґрунтування передпланової оцінки інноваційно-інвестиційних проектів на промислових підприємствах з урахуванням нестабільності та кризових явищ економіки.Результати розробки рекомендуються для використання в процесах оцінки та вибору  шляхів удосконалення діючих виробництв та методичного забезпечення навчального процесу для фахівців означеної сфери діяльності.
Категория: Энергетика и энергосбережение
Зараз на ринку малої вітроенергетики  України представлені вітрогенератори, які працюють з номінальною  потужністю при швидкостях вітру понад 8м/с, а інші взагалі при 10м/с. Проте більш 90% території України мають середній вітер нижче 6м/с. Генератор постійного струму, що пропонується, працює з номінальною  потужністю при швидкості вітру 5 м/с. Низькошвидкісний генератор...
Категория: Энергетика и энергосбережение
Зараз на ринку малої вітроенергетики  України представлені вітрогенератори, які працюють з номінальною  потужністю при швидкостях вітру понад 8м/с, а інші взагалі при 10м/с. Проте більш 90% території України мають середній вітер нижче 6м/с. Генератор постійного струму, що пропонується, працює з номінальною  потужністю при швидкості вітру 5 м/с. Низькошвидкісний генератор...
Категория: Электроника, Машиностроение
Низькотемпературний магнітний фазовий перехід першого роду, що відбувається при досягненні магнітним полем деякого критичного значення.Розробка призначена для ефективного реагування на підвищення магнітного поля в умовах наднизьких температур.
Категория: Информационные технологии
Запропонована схема моделювання основної виробничої та інвестиційної діяльності зберігає всі можливості незалежного аналізу вигідності як кожного інвестиційного проекту окремо, так і інвестиційної програми підприємства в цілому сумісно з виробничою діяльністю. Це досягається завдяки розрахунку в моделі всіх необхідних для такого аналізу первинних показників, включаючи величини генерованих в часі...
Категория: Информационные технологии
Розробка спрямована на підвищення ефективності управління діяльністю страхової компанії, управління розвитком страхових компаній. Побудовані моделі-тренажери дозволяють здійснювати оцінку альтернативних стратегій для цілеспрямованого розвитку страхових компаній, прогнозувати їх діяльність в умовах мінливого середовища функціонування. Розроблено комплекс імітаційних моделей «Управління...
Категория: Машиностроение
Конструкція заснована на послідовно складених двох чи трьох стандартних кулькових підшипників, які виступають як планетарні передачі.Розробка призначена для використання в якості редукторів, мультиплікаторів і коробок швидкостей потужністю до 0,5 кВт з передаточним числом від 2,5 до 15.
Категория: Информационные технологии
Розробка теоретико-методологічних положень, методичних основ і науково-практичних рекомендацій щодо функціонування інституційних механізмів диверсифікації, спеціалізації та агропромислової інтеграції. Розроблено системну модель інституційного регулювання диверсифікації, спеціалізації та агропромислової інтеграції, яка містить наступні складові: обґрунтування мети, характеристики напрямів...
Категория: Атомная энергетика
Використання в якості композиційних елементів турбоприводів дискової і лопатки турбін забезпечує високий сумарний технічний ефект, що виражається в можливості підживлення парогенераторів АЕС власним паром за допомогою турбонасосних агрегатів. Організація надійної додаткового (аварійного) підживлення парогенераторів АЕС при повному знеструмленими АЕС.
Категория: Информационные технологии
На основі теорії обмеження систем розроблено рекомендації щодо інформаційно-методичного забезпечення процесного управління витратами на промислових підприємствах та  рекомендації щодо їх адаптації до металургійних підприємств, застосовні і для прийняття економічних рішень, і для аналізу їх результатів. Розробка дозволяє виявляти і максимально використовувати обмеження системи промислового...
Категория: Атомная энергетика
Основні функції: - сигналізація по потужності еквівалентної дози і по порогу еквівалентної дози, пороги встановлюються у всьому діапазоні; - протоколювання в незалежній пам'яті до 4096 результатів вимірювання індивідуальної дози. Призначений для контролю дозових навантажень персоналу, вимірювання потужності амбієнтного еквівалента дози Нp(10) гамма-випромінювання в складі автоматизованих...
Категория: Машиностроение
Суть розробки у тому, що поверхня сталі насичується бором та сульфуром у суміші солей в рідкому стані при температурах нижчих чи однакових за температуру високої відпустки.  Розробка призначена для підвищення зносостійкості поверхневого шару вуглецевих сталей в умовах консистентного змащування
Категория: Машиностроение , Химия
Розробка вирішила проблему міцності зварного з'єднання при зварюванні малою кількістю термітной суміші. Суміші ЕЗЗ забезпечують поділ пари «метал-шлак» безпосередньо в момент утворення і при швидкій кристалізації, після закінчення горіння інструменту, метал шва чистий від шлаків. Таким чином, простий термітний олівець забезпечує міцність з'єднання, порівнянну з середньої якості електрода....
Категория: Энергетика и энергосбережение
Застосування багатодвигунного тягового електропривода і удосконалення процесів керування, дозволяє зменшити витрати енергії та покращити статичні і динамічні характеристики транспортних засобів. Застосування автономного джерела електричної енергії із функцією накопичення електричної енергії дозволяє в режимах гальмування накопичувати електричну енергію і в подальшому використовувати її для...
Категория: Информационные технологии
Економетрична модель міститиме: обґрунтування методології проведення розрахунків; прогнозування обсягів економічних показників розвитку інтелектуального капіталу в частині кадрового забезпечення; аналіз структури наукового персоналу: якісного та кількісного складу за посадами; розрахунок загальної прогнозної потреби у науковому персоналі (необхідної чисельності) для ВНЗ та для МОН в цілому;...
Категория: Машиностроение
Суть розробки полягає у значному підвищенні якості очищення газових потоків від полідисперсного пилу за рахунок реалізації принципу роздільного очищення і ізоляції запиленого потоку від навколишнього середовища. Двоконтурна замкнута система призначена для очищення аспіраційного повітря від полідисперсного пилу на невеликих підприємствах і виробництвах.
Категория: Энергетика и энергосбережение
Вітродвигун, лопаті якого само- налаштовуються під оптимальним кутом атаки в залежності від швидкості вітру, підтримуючи максимальний коефіцієнт використання вітрового потоку.Розробка призначена для  підвищення ефективності вітродвигунів з горизонтальною віссю обертання, особливо при низьких швидкостях вітру.
Категория: Машиностроение
Підвищення ефективності гасіння осьових і радіальних коливань, що забезпечується конструкцією вібропоглинальних елементів і ефективною ударною дією при осьових і радіальних коливаннях інструменту.Розробка належить до галузі верстатобудування і призначена для демпфірування осьових і радіальних коливань, що виникають при обробці торцевих поверхонь деталей.
Категория: Машиностроение
В шарожечному долоті використана нова система мастила, яка запобігає проникненню в підшипникову порожнину глинісного розчину з абразивним матеріалом під високим тиском до 60 атм, яка присутня при обробці породи. Розробка призначена для ефективного використання в гірничодобувної промисловості.
Категория: Химия
Можливості утилізації пакувальної тари з поліетилентерефталату і вторинного використання продуктів деструкції у складі полімерних композитів. Розробка призначена для застосування в якості хімічно активного наповнювача полімерних композицій на основі епоксидних, поліефірних та інших синтетических смол.
Категория: Энергетика и энергосбережение
Пропонується оснащувати системи централізованого теплопостачання міст БЕПТами, які автоматично вмикаються в роботу в нічний час, в період мінімума навантаження об’єднаної енергосистеми. Розробка призначена для ефективного вирівнювання суточного навантаження об’єднаної енергосистеми, забезпечення базовим елекричним навантаженням діючих та майбутніх АЕС, а також для скорочення використання...
Категория: Атомная энергетика
Блок детектування потужності дози гамма-випромінювання БДМГ-CZT є блоком нового покоління з реалізацією принципово нових методів компенсації енергетичної залежності чутливості. Блок детектування БДМГ-CZT має параметри: -вимірювання потужності дози в діапазонівід10-5 мЗв×год-1 до 2 мЗв×год-1, - номінальна чутливість для енергії 0,66 МеВ1×108 с-1× мЗв×год-1, - енергетичний діапазон -...