Вы здесь

Докторские и кандидатские диссертации, принятые к защите специализированными учеными советами университета

Інформуємо, що захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук доцентом кафедри машинознавства, стандартизації та сертифікації Національного авіаційного університету Мєдвєдєвою Наталією Анатоліївною на тему «Науково-технічні основи розроблення та оцінювання результативності функціонування систем менеджменту організацій на базі міжнародних стандартів» за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.09 Державного університету «Одеська політехніка» 16 грудня 2021 р. не відбудеться у зв'язку з проханням про зняття дисертаційної роботи з захисту за станом здоров'я здобувача.

 

Вербивская Людмила Васильевна

Стратегическое развитие системы электронного бизнеса в национальной экономики Украины.
08.00.03 – Экономика и управление национальным хозяйством.
Специализированный ученый совет: Д 41.052.10
Соискание ученой степени доктора экономических наук.
Защита: 16 декабря 2022 года
Подробные сведения

Квалификационная научная работа на правах рукописи.

Работа выполнена в ЗВО «Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая».

Официальные оппоненты:

 • доктор экономических наук, профессор Шапошников Константин Сергеевич, начальник отдела научно-исследовательской работы и аттестации научных кадров Государственного научного учреждения «Институт модернизации содержания образования»;
 • доктор экономических наук, профессор Стадник Валентина Васильевна, профессор кафедры менеджмента и администрирования Хмельницкого национального университета;
 • доктор экономических наук, профессор Смеричевская Светлана Васильевна, профессор кафедры логистики Национального авиационного университета

Защита 16 декабря 2022 р. о 12:00 часов на заседании специализированного ученого совета Д 41.052.10 Национального университета «Одесская политехника» по адресу: 65044, г. Одесса, пр. Шевченко, 1, ауд. 400-А.

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Козлов Олексій Валерійович

Методи та моделі оптимізаційно-орієнтованого синтезу для удосконалення інтелектуальних систем керування нелінійними динамічними об’єктами.
05.13.07 – Автоматизація процесів керування.
Специализированный ученый совет: Д 41.052.01
Здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
Защита: 24 ноября 2022 года
Подробные сведения

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили Міністерства освіти і науки України.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України Кондратенко Юрій Пантелійович, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних систем.

Офіційні опоненти:

 • доктор технічних наук, професор Шевчук Дмитро Олегович, Національний авіаційний університет, м. Київ, завідувач кафедри організації авіаційних перевезень;
 • доктор технічних наук, професор Волков Віктор Едуардович, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, професор кафедри механіки, автоматизації та інформаційних технологій;
 • доктор технічних наук, професор Купін Андрій Іванович, Криворізький національний університет, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж.

Захист відбудеться 24 листопада 2022 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 Національного університету «Одеська політехніка» за адресою: 65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 1, ауд. 607-Ф.
 

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Новак Надежда Георгиевна

Организационное развитие сектора малого инновационно-активного бизнеса в условиях стратегических изменений.
08.00.03 – Экономика и управление национальным хозяйством.
Специализированный ученый совет: Д 41.052.10
Соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Защита: 30 сентября 2021 года
Подробные сведения

Диссертация является квалификационной научной работой на правах рукописи.

Работа выполнена в Одесском национальном политехническом университете Министерства образования и науки Украины.

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Филиппова Светлана Валерьевна, директор Института бизнеса, экономики и информационных технологий Одесского национального политехнического университета.

Официальные оппоненты:

 • доктор экономических наук, старший научный сотрудник Лайко Александр Иванович, заместитель директора Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины;
 • доктор экономических наук, профессор Манойленко Александр Владимирович, директор Учебно-научного института экономики, менеджмента и международного бизнеса Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».

Защита «30» сентября 2021 г. в 13:30 часов на заседании специализированного ученого совета Д 41.052.10 Одесского национального политехнического университета по адресу: 65044, г. Одесса, пр. Шевченко, 1, ауд. 400-А.

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Диордиев Виктор Александрович

Организационно-экономические механизмы рыночной логистики.
08.00.03 – Экономика и управление национальным хозяйством.
Специализированный ученый совет: Д 41.052.10
Соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Защита: 30 сентября 2021 года
Подробные сведения

Диссертация является квалификационной научной работой на правах рукописи.

Работа выполнена в Государственном университете «Одесская политехника» Министерства образования и науки Украины.

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Захарченко Виталий Иванович, профессор кафедры менеджмента международного бизнеса и инноваций Государственного университета «Одесская политехника».

Официальные оппоненты:

 • доктор экономических наук, профессор Кибик Ольга Николаевна, заведующий кафедрой национальной экономики Национального университета «Одесская юридическая академия»;
 • доктор экономических наук, профессор Николюк Елена Владимировна, профессор кафедры менеджмента и логистики Одесской национальной академии пищевых технологий.

Защита «30» сентября 2021 г. в 11:00 часов на заседании специализированного ученого совета Д 41.052.10 Государственного университета «Одесская политехника» по адресу: 65044, г. Одесса, пр. Шевченко, 1, ауд. 400-А.
 

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Денисенко Андрей Владимирович

Информационная технология визуализации функционирования сложных систем на базе дискретно-непрерывных сетей
05.13.06 – Информационные технологии.
Специализированный ученый совет: Д 41.052.01
Соискание ученой степени кандидата технических наук.
Защита: 30 сентября 2021 года
Подробные сведения

Диссертация является рукописью.

Работа выполнена в Государственном университете "Одесская политехника" Министерства образования и науки Украины.

Научный руководитель кандидат технических наук, профессор, Дрозд Александр Валентинович , профессор кафедры компьютерных интеллектуальных систем и сетей Государственного университета "Одесская политехника" .

Официальные оппоненты:

 • доктор технических наук, профессор Мещеряков Владимир Иванович, заведующий кафедрой информатики Одесского государствнного экологического университета;
 • доктор технических наук, профессор Субботин Сергей Александр, заведующий кафедрой программных средств Национального университета "Запорожская политехника".

Защита 30 сентября 2021 г. в 13:30 часов на заседании специализированного ученого совета Д 41.052.01 в Государственном университете "Одесская политехника" по адресу: 65044, г. Одесса, проспект Шевченко, 1, ауд. 400А.

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Чумаченко Татьяна Валерьевна

Управление процессом шлифования путем регулирования температуры резания
05.03.01 – процессы механической обработки, станки и инструменты
Специализированный ученый совет: Д 41.052.02
Соискание ученой степени доктора техничних наук.
Защита: 24 сентября 2021 года
Подробные сведения

Официальные оппоненты:

 • Залога Вильям Александрович, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры технологии машиностроения, станков и инструментов Сумского государственного университета;
 • Гурей Игорь Владимирович, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры робототехники и интегрированных технологий машиностроения Национального университета «Львовская политехника»;
 • Луцив Игорь Владимирович, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры конструирования станков, инструментов и машин Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя

Защита 24 сентября 2021 г. в 14:00 на заседании специализированного ученого совета Д41.052.01 Государственного университета «Одесская политехника»: 65044, г. Одесса, пр. Шевченко, 1, ауд. 400-А.

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Цыганов Александр Николаевич

Структурный синтез и параметрическая оптимизация трансформаторов и реакторов с шихтованными магнитопроводами
05.09.01– Электрические машины и аппараты
Специализированный ученый совет: K 41.052.05
Соискание научной степени кандидата технических наук.
Защита: 20 сентября 2021 года
Подробные сведения

Диссертация является рукописью.

Работа выполнена на кафедре электроэнергетики, электротехники и электромеханики Николаевского национального аграрного университета Министерства образования и науки Украины, г. Николаев.

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Ставинский Андрей Андреевич, заведующий кафедрой электроэнергетики, электротехники и электромеханики Николаевского национального аграрного университета.

Официальные оппоненты:

 • доктор технических наук, старший научный сотрудник Рымарь Сергей Владимирович, заведующий лабораторией института электросварки им. Е.О.Патона НАН Украины (г. Киев);
 • кандидат технических наук, доцент Чайковский Владимир Павлович доцент кафедры электрических машин Государственного университета "Одесская политехника".

Защита 20 сентября 2021 в 14:00 часов на заседании специализированного ученого совета К41.052.05 в Государственном университете "Одесская политехника" по адресу: 65044, м. Одеса, пр. Шевченко, 1, ауд. 400-А.

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Азарова Ирина Борисовна

Модели и методы управления проектами и программами устойчивого пространственного развития.
05.13.22 - Управление проектами и программами.
Специализированный ученый совет: Д 41.052.09
Соискание ученой степени доктора техничних наук.
Защита: 20 сентября 2021 года
Подробные сведения

Диссертация является рукописью.

Работа выполнена в Одесском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Научный консультант: доктор наук по государственному управлению, профессор Безверхнюк Татьяна Николаевна, заведующий кафедрой проектного менеджмента, Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины (г. Одесса).

Официальные оппоненты:

 • доктор технических наук, профессор Тригуба Анатолий Николаевич, заведующий кафедрой информационных систем и технологий, Львовский национальный аграрный университет МОН Украины (г. Львов)
 • доктор технических наук, профессор Иванов Виктор Владимирович, профессор кафедры машиноведения и деталей машин, Государственный университет «Одесская политехника» МОН Украины (м. Одеса)
 • доктор технических наук, профессор Хрутьба Виктория Александровна, заведующий кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности, Национальный транспортный университет МОН Украины (г. Киев).

Защита 20 сентября 2021 в 13:30 часов на заседании диссертационного совета Д 41.052.09 Государственного университета «Одесская политехника»: 65044, м. Одеса, пр. Шевченко, 1, ауд. 204-А.

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Парьева Наталия Александровна

Формирование инновационно-инвестиционного потенциала проектного бизнес-партнерства.
08.00.04 – Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности).
Специализированный ученый совет: Д 41.052.10
Соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Защита: 14 мая 2021 года
Подробные сведения

Диссертация является квалификационной научной работой на правах рукописи.

Работа выполнена в Одесском национальном политехническом университете Министерства образования и науки Украины.

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Балан Александр Сергеевич, заведующий кафедрой публичного управления и администрирования Одесского национального политехнического университета.

Официальные оппоненты:

 • доктор экономических наук, профессор Гончар Ольга Ивановна, профессор кафедры экономики предприятия и предпринимательства Хмельницкого национального университета.
 • доктор экономических наук, профессор Седикова Ирина Александровна, профессор кафедры менеджмента и логистики Одесской национальной академии пищевых технологий.

Защита «14» мая 2021 г. в 14:30 часов на заседании специализированного ученого совета Д 41.052.10 Одесского национального политехнического университета по адресу: 65044, г. Одесса, пр. Шевченко, 1, ауд. 400-А.

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Антощук Виталий Николаевич

Информационное обеспечение принятия управленческих решений малых бизнес-структур в условиях динамических изменений.
08.00.04 – Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности).
Специализированный ученый совет: Д 41.052.10
Соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Защита: 11 мая 2021 года
Подробные сведения

Диссертация является квалификационной научной работой на правах рукописи.

Работа выполнена в Одесском национальном политехническом университете Министерства образования и науки Украины.

Научный руководитель: доктор экономических наук, доцент Филиппов Владимир Юрьевич, доцент кафедры менеджмента Одесского национального политехнического университета.

Официальные оппоненты:

 • доктор экономических наук, профессор Липыч Любовь Григорьевна, профессор кафедры предпринимательской и туристической деятельности Луцкого национального технического университета.
 • доктор экономических наук, профессор Шапошников Константин Сергеевич, директор Причерноморского научно-исследовательского института экономики и инноваций.

Защита «11» мая 2021 г. в 13:30 часов на заседании специализированного ученого совета Д 41.052.10 Одесского национального политехнического университета по адресу: 65044, г. Одесса, пр. Шевченко, 1, ауд. 400-А.

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Дорошук Анна Анатольевна

Теоретико-методологические основы управления организационным развитием промышленных предприятий в условиях интеллектуализации экономики.
08.00.04 – Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности).
Специализированный ученый совет: Д 41.052.10
Соискание ученой степени доктора экономических наук.
Защита: 11 мая 2021 года
Подробные сведения

Диссертация является квалификационной научной работой на правах рукописи.

Работа выполнена в Одесском национальном политехническом университете Министерства образования и науки Украины.

Научный консультант: доктор экономических наук, доцент Юдин Михаил Айзикович, профессор кафедры учета, анализа и аудита Одесского национального политехнического университета;

Официальные оппоненты:

 • доктор экономических наук, профессор Кузнецова Инна Алексеевна, заведующая кафедрой менеджмента организаций Одесского национального экономического университета;
 • доктор экономических наук, профессор Лепейко Татьяна Ивановна, заведующая кафедрой менеджмента и бизнеса Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца;
 • доктор экономических наук, профессор Олексив Игорь Богданович, профессор кафедры менеджмента и международного предпринимательства Национального университета «Львовская политехника».

Защита 11 мая 2021 г. в 10:00 часов на заседании специализированного ученого совета Д 41.052.10 Одесского национального политехнического университета по адресу: 65044, г. Одесса, пр. Шевченко, 1, ауд. 400-А.

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Башинская Ирина Александровна

Методология безопасноориентированного управления смартизацией бизнес-процессов промышленного предприятия.
08.00.04 – Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности).
Специализированный ученый совет: Д 41.052.10
Соискание ученой степени доктора экономических наук.
Защита: 7 мая 2021 года
Подробные сведения

Диссертация является квалификационной научной работой на правах рукописи.

Работа выполнена в Одесском национальном политехническом университете Министерства образования и науки Украины.

Научный консультант: доктор экономических наук, профессор Филиппова Светлана Валерьевна, директор Института бизнеса, экономики и информационных технологий Одесского национального политехнического университета.

Официальные оппоненты:

 • доктор экономических наук, профессор Козаченко Анна Владимировна, профессор кафедры экономической безопасности и финансовых расследований Национальной академии внутренних дел МВД Украины;
 • доктор экономических наук, профессор Отенко Ирина Павловна, заведующая кафедрой международного бизнеса и экономического анализа Харьковский национальный экономический университет МОН Украины;
 • доктор экономических наук, профессор Таранюк Леонид Николаевич, профессор кафедры международных экономических отношений Сумского государственного университета МОН Украины.

Защита 07 мая 2021 г. в 10:30 часов на заседании специализированного ученого совета Д 41.052.10 Одесского национального политехнического университета по адресу: 65044, г. Одесса, пр. Шевченко, 1, ауд. 400-А.
 

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Кийко Сергей Геннадьевич

Методология предиктивной адаптации управления портфелями проектов энергосбережения на металлургических предприятиях.
05.13.22 - управление проектами и программами.
Специализированный ученый совет: Д 41.052.09
Соискание ученой степени доктора технических наук.
Защита: 6 мая 2021 года
Подробные сведения

Диссертация является рукописью.

Работа выполнена в Частном акционерном обществе «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А.М. Кузьмина» Министерства промышленной политики Украины, г. Запорожье.

Научный консультант: доктор технических наук, Дружинин Евгений Анатольевич, профессор кафедры информационных технологий проектирования Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт».

Официальные оппоненты:

 • доктор технических наук, профессор Чернов Сергей Константинович, заведующий кафедрой управления проектами Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова;
 • доктор технических наук, доцент Данченко Елена Борисовна, профессор кафедры компьютерных наук и системного анализа Черкасского государственного технологического университета;
 • доктор технических наук, доцент Бушуев Денис Антонович, профессор кафедры управления проектами Киевского национального университета строительства и архитектуры.

Защита 6 мая 2021 в 13:30 часов на заседании диссертационного совета Д 41.052.09 Одесского национального политехнического университета по адресу: 65044, м. Одеса, пр. Шевченко, 1, ауд. 204-А.
 

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Немчук Алексей Олегович

Определение остаточной прочности расчетных ме-таллоконструкций портовых кранов, работающих в условиях сверхнормативной эксплуатации
05.05.05 – подъемно-транспортные машины
Специализированный ученый совет: Д 41.052.02
Доктор технических наук
Защита: 6 мая 2021 года
Подробные сведения

Диссертацией является рукопись.

Работа выполнена в Одесском национальном морском университете Министерства образования и науки Украины.

Научный консультант – Пустовый Виталий Николаевич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедры "Подъемно-транспортные машины и инжиниринг портового технологического оборудования" Одесского национального морского университета.

Официальные оппоненты:

 • Назаренко Иван Иванович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедры машин и оборудования технологических процессов Киевского национального университета строительства и архитектуры;
 • Никифорчин Григорий Николаевич, доктор технических наук, профессор, руководящий научный сотрудник отдела диагностики коррозийно-водородной деградации материалов Физико-механического института им. Г.В. Карпенко НАН Украины,
 • Суглобов Владимир Васильевич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедры подъемно- транспортных машин и деталей машин Приазовского государственного технического университета.

Защита 06 мая 2021 г. в 14:00 на заседании специализированного ученого совета Д41.052.02 Одесского национального политехнического университета по адресу: 65044, г. Одесса, пр. Шевченко, 1, ауд. 400-А.

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Хуссам Ганем

Повышение эффективности очистки очистки воды в том числе и от радиоактивных загрязнений
05.14.14 - Тепловые и ядерные энергоустановки
Специализированный ученый совет: Д 41.052.04
Соискание научной степени кандидата технических наук
Защита: 6 мая 2021 года
Подробные сведения

Диссертацией является рукопись.

Работа выполнена в Одесском национальном политехническом университете Министерства образования и науки Украины.

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Кравченко Владимир Петрович, заведующий кафедрой атомных электростанций Одесского национального политехнического университета.

Официальные оппоненты:

 • доктор технических наук, старший научный сотрудник Борисенко Владимир Иванович, заведующий отделением атомной энергетики Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины;
 • кандидат технических наук Клевцов Сергей Валерьевич, доцент кафедры атомных электрических станций и инженерной теплофизики Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Защита 06 мая 2021 г. в 16:00 часов на заседании специализированного ученого совета Д41.052.04 Одесского национального политехнического университета по адресу: 65044, г. Одесса, пр. Шевченко, 1, ауд. 22 ТТЛ.

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Парьева Александра Александровна

Информационно-аналитическая составляющая стратегического управления инновационным развитием предприятия на основе конкурентной разведки.
08.00.04 – Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности).
Специализированный ученый совет: Д 41.052.10
Соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Защита: 6 мая 2021 года
Подробные сведения

Диссертация является квалификационной научной работой на правах рукописи.

Работа выполнена в Одесском национальном политехническом университете Министерства образования и науки Украины.

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Ковтуненко Ксения Валерьевна заведующий кафедрой международного менеджмента и инноваций Одесского национального политехнического университета.

Официальные оппоненты:

 • доктор экономических наук, профессор Меркулов Николай Николаевич, профессор кафедры предпринимательской и туристической деятельности Измаильского государственного гуманитарного университета.
 • доктор экономических наук, профессор Шипулина Юлия Сергеевна, профессор кафедры экономической кибернетики и маркетингового менеджмента Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».

Защита «06» мая 2021 г. в 13:00 часов на заседании специализированного ученого совета Д 41.052.10 Одесского национального политехнического университета по адресу: 65044, г. Одесса, пр. Шевченко, 1, ауд. 400-А.
 

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Ткачева Татьяна Сергеевна

Механизм принятия решений формирования организационно-коммуникационной платформы стратегического развития промышленных предприятий.
08.00.04 – Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности).
Специализированный ученый совет: Д 41.052.10
Соискание ученой степени доктора экономических наук.
Защита: 6 мая 2021 года
Подробные сведения

Диссертация является квалификационной научной работой на правах рукописи.

Работа выполнена в Харьковском национальном университете радиоэлектроники Министерства образования и науки Украины.

Научный консультант: доктор экономических наук, профессор Костин Юрий Дмитриевич, профессор кафедры экономической кибернетики и управления экономической безопасностью Харьковского национального университета радиоэлектроники.

Официальные оппоненты:

 • доктор экономических наук, профессор, академик НАН Украины Амоша Александр Иванович, директор Института экономики промышленности НАН Украины;
 • доктор экономических наук, профессор Мищенко Владимир Акимович, профессор кафедры международного бизнеса и финансов Национального технического университета "Харьковский политехнический институт";
 • доктор экономических наук, профессор Балан Александр Сергеевич, заведующий кафедры публичного управления и администрирования Одесского национального политехнического университета.

Защита 06 мая 2021 г. в 10:00 часов на заседании специализированного ученого совета Д 41.052.10 Одесского национального политехнического университета по адресу: 65044, г. Одесса, пр. Шевченко, 1, ауд. 400-А.

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Чиченин Вадим Валентинович

Совершенствование теоретических основ и экспериментальных методов создания энергоэффективных структур оборотных систем охлаждения АЭС
05.14.14 - Тепловые и ядерные энергоустановки
Специализированный ученый совет: Д 41.052.04
Соискание ученой степени доктора технических наук
Защита: 6 мая 2021 года
Подробные сведения

Работа выполнена в Одесском национальном политехническом университете Министерства образования и науки Украины.

Научный консультант: доктор технических наук, профессор, Кишневский Виктор Афанасьевич, Одесский национальный политехнический университет, заведующий кафедрой технологии воды и топлива.

Официальные оппоненты:

 • доктор технических наук, профессор, Туз Валерий Емельянович, Национальный технический университет «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», заведующий кафедры атомных электрических станций и инженерной теплофизики.
 • доктор технических наук, профессор, Ганжа Антон Николаевич, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», заведующий кафедрой теплотехники и энергоэффективных технологий.
 • доктор технических наук, профессор, Кенсицький Олег Георгиевич, отдел теоретической электротехники i диагностики электротехнического оборудования института электродинамики НАН Украины, ведущий научный сотрудник.

Защита состоится 06.05.2021 г. В 13-30 часов на заседании специализированного ученого совета Д 41.052.04 при Одесском национальном политехническом университете по адресу: пр. Шевченко, 1, м. Одесса, ауд. 22, корпус 10.
 

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Капустян Ирина Владимировна

Информационно-аналитические инструменты формирования рекламных стратегий и маркетинговых коммуникаций фармацевтических предприятий.
08.00.04 – Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности).
Специализированный ученый совет: Д 41.052.10
Соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Защита: 5 мая 2021 года
Подробные сведения

Диссертация является квалификационной научной работой на правах рукописи.

Работа выполнена в Одесском национальном политехническом университете Министерства образования и науки Украины.

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Соколовская Зоя Николаевна, заведующая кафедрой экономической кибернетики и информационных технологий Одесского национального политехнического университета.

Официальные оппоненты:

 • доктор экономических наук, профессор Ковальчук Светлана Владимировна, заведующая кафедрой маркетинга і торгового предпринимательства Хмельницкого национального университета.
 • доктор экономических наук, профессор Савина Галина Григорьевна, проректор по научной работе и международным связям Херсонского национального технического университета.

Защита «05» мая 2021 г. в 11:00 часов на заседании специализированного ученого совета Д 41.052.10 Одесского национального политехнического университета по адресу: 65044, г. Одесса, пр. Шевченко, 1, ауд. 400-А.

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Продиус Оксана Ивановна

Теоретико-методологические основы обеспечения стратегического развития инклюзивных инноваций в контексте социальной ответственности предприятий.
08.00.04 – Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности).
Специализированный ученый совет: Д 41.052.10
Соискание ученой степени доктора экономических наук.
Защита: 5 мая 2021 года
Подробные сведения

Диссертация является квалификационной научной работой на правах рукописи.

Работа выполнена в Одесском национальном политехническом университете Министерства образования и науки Украины.

Научный консультант: доктор экономических наук, профессор Филиппова Светлана Валерьевна, директор Института бизнеса, экономики и информационных технологий Одесского национального политехнического университета;

Официальные оппоненты:

 • доктор экономических наук, профессор Кузьмин Олег Евгеньевич, директор Учебно-научного института экономики и менеджмента национального университета «Львовская политехника»;
 • доктор экономических наук, профессор Жилинская Оксана Ивановна, проректор по научной работе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
 • доктор экономических наук, профессор Филипишина Лилия Михайловна, руководитель инновационного центра Первомайского филиала национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.

Защита 05 мая 2021 г. в 14:00 часов на заседании специализированного ученого совета Д 41.052.10 Одесского национального политехнического университета по адресу: 65044, г. Одесса, пр. Шевченко, 1, ауд. 400-А.
 

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Бедрий Дмитрий Иванович

Интегрированное протиризикове управления научными проектами в условиях неопределенности и перехода к циркулярной экономики.
05.13.22 - управление проектами и программами.
Специализированный ученый совет: Д 41.052.09
Соискание ученой степени доктора технических наук.
Защита: 5 мая 2021 года
Подробные сведения

Диссертация является рукописью.

Работа выполнена в Одесском национальном политехническом университете Министерства образования и науки Украины.

Научный консультант: доктор технических наук, доцент Данченко Елена Борисовна, профессор кафедры компьютерных наук и системного анализа Черкасского государственного технологического университета.

Официальные оппоненты:

 • доктор технических наук, профессор Чернов Сергей Константинович, заведующий кафедрой управления проектами Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова;
 • доктор технических наук, профессор Колесникова Екатерина Викторовна, профессор кафедры технологий управления, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
 • доктор технических наук, доцент Бушуев Денис Антонович, профессор кафедры управления проектами Киевского национального университета строительства и архитектуры.

Защита 5 мая 2021 в 13:30 часов на заседании диссертационного совета Д 41.052.09 Одесского национального политехнического университета по адресу: 65044, м. Одеса, пр. Шевченко, 1, ауд. 204-А.

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Малин Александр Львович

Теоретико-методологические принципы регулирования развития государственно-частного партнерства в информационно-инновационной экономике.
08.00.03 – Экономика и управление национальным хозяйством.
Специализированный ученый совет: Д 41.052.10
Соискание ученой степени доктора экономических наук.
Защита: 30 апреля 2021 года
Подробные сведения

Диссертация является квалификационной научной работой на правах рукописи.

Работа выполнена в Одесском национальном политехническом университете Министерства образования и науки Украины.

Научный консультант: доктор экономических наук, профессор Филиппова Светлана Валерьевна, директор Института бизнеса, экономики и информационных технологий Одесского национального политехнического университета;

Официальные оппоненты:

 • доктор экономических наук, доцент Комарницкая Анна Емельяновна, исполняющая обязанности заведующего кафедры публичного администрирования и управления бизнесом Львовского национального университета имени Ивана Франко;
 • доктор экономических наук, профессор Кузьмин Олег Евгеньевич, директор Учебно-научного института экономики и менеджмента Национального университета "Львовская политехника";
 • доктор экономических наук, профессор Сафонов Юрий Николаевич, заместитель директора Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования".

Защита 30 апреля 2021 г. в 11:00 часов на заседании специализированного ученого совета Д 41.052.10 Одесского национального политехнического университета по адресу: 65044, г. Одесса, пр. Шевченко, 1, ауд. 400-А.
 

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Нефедова Александра Георгиевна

Формирование конкурентоспособного адаптационного потенциала предприятия в условиях нестабильности рынка.
08.00.04 – Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности).
Специализированный ученый совет: Д 41.052.10
Соискание учёной степени кандидата экономических наук.
Защита: 30 апреля 2021 года
Подробные сведения

Диссертация является квалификационной научной работой на правах рукописи.

Работа выполнена в Государственном высшем учебном заведении «Украинский государственный химико-технологический университет» Министерства образования и науки Украины.

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Дубницкий Владимир Иванович, профессор кафедры предпринимательства, организации производства и теоретической и прикладной экономики Государственного высшего учебного заведения «Украинский государственный химико-технологический университет».

Официальные оппоненты:

 • доктор экономических наук, профессор Дейнега Александр Викторович, проректор по научной работе Ровненского государственного гуманитарного университета;
 • доктор экономических наук, профессор Захарченко Виталий Иванович, профессор кафедры международного менеджмента и инноваций Одесского национального политехнического университета.

Защита 30 апреля 2021 г. в 14:00 часов на заседании специализированного учёного совета Д 41.052.10 Одесского национального политехнического университета по адресу: 65044, г. Одесса, пр. Шевченко, 1, ауд. 400-А.
 

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Меркотан Кирилл Константинович

Применение многочастичных полей в теории электрослабого взаимодействия
01.04.16 – Физика ядра, элементарных частиц и высоких энергий
Специализированный ученый совет: Д 41.052.06
Соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
Защита: 30 апреля 2021 года
Подробные сведения

Диссертацией является рукопись.

Работа выполнена в Одесском национальном политехническом университете Министерства образования и науки Украины.

Научный руководитель: кандидат физико-математических наук, доцент Шарф Игорь Владимирович, Одесский национальный политехнический университет, доцент кафедры теоретической и экспериментальной ядерной физики.

Официальные оппоненты:

 • доктор физико-математических наук, профессор Адамян Вадим Мовсесович, Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, заведующий кафедрой теоретической физики;
 • доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник, Болотин Юрий Львович, Институт теоретической физики им. А.И. Ахиезера Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" НАН Украины, заведующий отделом теоретико-групповых свойств элементарных частиц, теории ядра и нелинейной механики.

Защита 30.04.2021 г. в 14-00 часов на заседании специализированного ученого совета Д 41.052.06 в Одесском национальном политехническом университете, г. Одесса, просп. Шевченко, 1, ауд. 517 Т.

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Лукьянов Дмитрий Владимирович

Системний інжиніринг на основі моделювання в управлінні проєктами.
05.13.22 - Управление проектами и программами.
Специализированный ученый совет: Д 41.052.09
Соискание ученой степени доктора технических наук.
Защита: 29 апреля 2021 года
Подробные сведения

Диссертация является рукописью.

Работа выполнена на кафедре управления системами безопасности жизнедеятельности Одесского национального политехнического университета Министерства образования и науки Украины.

Научный консультант: доктор технических наук, профессор Колесникова Екатерина Викторовна, профессор кафедры технологий управления Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Официальные оппоненты:

 • доктор технических наук, профессор Чернов Сергей Константинович, заведующий кафедрой управления проектами, Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова;
 • доктор технических наук, доцент Корж Роман Орестович, проректор по научно-педагогической работе, Национальный университет «Львовская политехника»;
 • доктор технических наук, доцент Фесенко Татьяна Григорьевна, профессор кафедры автоматизации и компьютерно-интегрированных технологий, Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко.

Защита 29 апреля 2021 в 13:30 часов на заседании специализированного ученого совета Д 41.052.09 Одесского национального политехнического университета по адресу: 65044, м. Одеса, пр. Шевченко, 1, ауд. 204-А.
 

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Рубан Александр Дмитриевич

Диагностические модели и методы их редукции в системах идентификации непрерывных динамических объектов
01.05.02 – Математическое моделирование и вычислительные методы
Специализированный ученый совет: К 41.052.11
Соискание ученой степени кандидата технических наук
Защита: 29 апреля 2021 года
Подробные сведения

Диссертацией является рукопись.

Работа выполнена в Одесском национальном политехническом университете на кафедре компьютеризированных систем управления.

Научный руководитель: доктор технических наук, доцент Фомин Александр Алексеевич, Одесский национальный политехнический университет, профессор кафедры компьютеризированных систем управления

Официальные оппоненты:

 • доктор технических наук, профессор Атаманюк Игорь Петрович, Николаевский национальный аграрный университет, заведующий кафедрой высшей и прикладной математики
 • доктор технических наук, доцент Иванюк Виталий Анатольевич, Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко, заведующий кафедрой информатики

Защита 29 апреля 2021 в 16:00 на заседании специализированного ученого совета К 41.052.11 в Одесском национальном политехническом университете по адресу: 65044, м. Одеса, пр. Шевченко 1, ауд. 121Г.

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Комарова Ярослава Олеговна

Энергоэффективные технологии генерации синтез-газа для выравнивания нагрузок энергоустановок АЭС
05.14.14 - тепловые и ядерные энергоустановки
Специализированный ученый совет: Д 41.052.04
Соискание ученой степени кандидата технических наук.
Защита: 27 апреля 2021 года
Подробные сведения

Диссертация является рукописью.

Работа выполнена в Одесском национальном политехническом университете Министерства образования и науки Украины.

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Королёв Александр Викторович, профессор кафедры атомных электростанций Одесского национального политехнического университета.

Официальные оппоненты:

 • доктор технических наук Борисенко Владимир Иванович, заведующий отделением атомной энергетики Института проблем безопасности АЭС НАН Украины.
 • кандидат технических наук, Балашевский Александр Сергеевич, руководитель отделения научно-технической поддержки ОП НТЦ в г. Одесса ГП «НАЭК«Энергоатом».

Защита 27 апреля 2021 в 13.00 на заседании диссертационного совета Д41.052.04 Одесского национального политехнического университета по адресу: 65044, м. Одеса, пр. Шевченко, 1, ауд.23 ТТЛ, корпус 10.

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Павлышин Павел Яремович

Повышение надежности работы энергетической арматуры
05.14.14 - тепловые и ядерные энергоустановки
Специализированный ученый совет: Д 41.052.04
Соискание ученой степени кандидата технических наук.
Защита: 27 апреля 2021 года
Подробные сведения

Диссертация является рукописью.

Работа выполнена в Одесском национальном политехническом университете Министерства образования и науки Украины.

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Королев Александр Викторович, Одесский национальный политехнический университет

Официальные оппоненты:

 • доктор технических наук, Борисенко Владимир Иванович и институтов проблем безопасности АЭС НАН Украины, заведующий отделом атомной энергетики
 • кандидат технических наук, Балашевський Александр Сергеевич, ОП «Научно-технический центр» ГП «НАЭК« Энергоатом », руководитель отделения научно-технической поддержки.

Защита 27 апреля 2021 в 13:30 часов на заседании диссертационного совета Д41.052.04 Одесского национального политехнического университета по адресу: 65044, м. Одеса, пр. Шевченко, 1, ауд. 23 ТТЛ, корпус 10.

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Рудковский Олег Вадимович

Модели и средства прикладного математического моделирования ресурсоэффективных операций грузоперевозок железной дорогой
01.05.02 – Математическое моделирование и вычислительные методы
Специализированный ученый совет: К 41.052.11
Соискание ученой степени кандидата технических наук
Защита: 27 апреля 2021 года
Подробные сведения

Диссертацией является рукопись.

Работа выполнена в Одесском национальном политехническом университете Министерства образования и науки Украины.

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Положаенко Сергей Анатольевич, Одесский национальный политехнический университет, заведующий кафедрой компьютеризованных систем управления.

Официальные оппоненты:

 • доктор технических наук, профессор Палагин Владимир Васильевич, Черкасский государственный технологический университет, заведующий кафедрой радиотехники, телекоммуникаций и робототехники;
 • кандидат технических наук Махович Александр Иванович, Киевский национальный университет имени Т. Г. Шевченко, ассистент кафедры сетевых и интернет технологий.

Защита состоится «27» апреля 2021 года в 16-00 часов на заседании специализированного ученого совета К 41.052.11 в Одесском национальном политехническом университете по адресу: 65044, г. Одесса, пр. Шевченко 1, ауд. 121ГУК.

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов

Угрин Дмитрий Ильич

Информационные технологии поддержки принятия решений на основе роевого интеллекта для отраслевых геоинформационных систем.
05.13.06 – Информационные технологии.
Специализированный ученый совет: Д 41.052.01
Соискание ученой степени доктора технических наук.
Защита: 26 апреля 2021 года
Подробные сведения

Диссертация является рукописью

Работа выполнена в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» Министерства образования и науки Украины

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Литвин Василий Владимирович, заведующий кафедрой информационных систем и сетей Национального университета «Львовская политехника».

Официальные оппоненты:

 • доктор технических наук, профессор Крылов Виктор Николаевич, профессор кафедры прикладной математики Одесского национального политехнического университета;
 • доктор технических наук, профессор Саченко Анатолий Алексеевич, заведующий кафедрой информационно-вычислительных систем и управления Западноукраинского национального университета;
 • доктор технических наук, профессор Гожий Александр Петрович, профессор кафедры интеллектуальных информационных систем Черноморский национальный университет имени Петра Могилы.

Защита 26 апреля 2021 г. в 13:30 часов на заседании специализированного ученого совета Д 41.052.01 в Одесском национальном политехническом университете по адресу: 65044, г. Одесса, проспект Шевченко, 1, ауд. 400-А.
 

Диссертация, автореферат и отзывы официальных оппонентов