Вы здесь

Подготовка докторов философии

Опис освітньої послуги, що пропонується

Підготовка фахівців з вищою освітою на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

 

Результат отримання освітньої послуги

Здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Особі, яка успішно виконала відповідну освітньо-науковоу програму та публічно захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді присуджується освітній і водночас перший науковий ступінь «Доктор філософії».

 

Документи, що видаються після отримання освітньої послуги

Особі, яка успішно виконала відповідну освітньо-науковоу програму та публічно захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді видається:

  • диплом доктора філософії;
  • додаток до диплома доктора філософії європейського зразка.

 

Умови надання освітньої послуги

Особа має право здобувати ступінь доктора філософії на основі ступеня магістра (до ступеня магістра прирівнюється освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі. Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

 

Обсяг та тривалість надання освітньої послуги

Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30–60 кредитів ЄКТС.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

 

Каталог освітніх програм підготовки докторів філософії

Фильтры