Філиппова Світлана Валеріївна

Кандидат экон. наук, профессор.
s.filyppova@op.edu.ua
Індексація в наукометричних базах
Наукометричні ідентифікатори
ORCID: 0000-0003-2245-3599
Місце роботи 
Вища освіта 

Доктор наук - 080007 Економіка промисловості.

Магістр - 8.050106 Облік і аудит.

Спеціаліст - 1705 економіка і організація машинобудівельної промисловості.

Кандидат наук - 08.00.005 Економіка, планування, організація управління народним господарством і його галузями (промисловість).

Вчений ступінь 

Доктор економических наук.

Кандидат економических наук.

Вчене звання 

Доцент.

Профессор.

Основні наукові публікації 

Філиппова, С. В. Екологічна складова соціальної відповідальності машинобудівного підприємства [Електронний ресурс] / С. В. Філиппова, М. І. Сухотеріна // Економіка: реалії часу. – 2015. – № 1(17). – С. 204-207. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2015/n1.html

Філиппова С. В. Державно-приватне партнерство: проблемні питання та стратегічні завдання в умовах смартизації інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / С. В. Філиппова, О. Л. Малін // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2017. – № 5 (33). – С. 5-15. – Режим доступу до журн.: https://economics.opu.ua/files/archive/2017/Nо5/5.pdf

Петренко, І. С. Дослідження особливостей методики та організації фінансового аналізу на підприємствах малого бізнесу / І. С. Петренко, К. В. Ковтуненко, С. В. Філиппова // Сучасні інформ. технології та телекомунікац. мережі : тези доп. 45-ої наук. конф. молодих дослідників ОНПУ-магістрантів. - Одеса, 2010. - Вип. 45. - С. 337.

Філиппова, С. В. Концептуальна модель механізму адміністративного супроводження та розвитку бізнес-процесів інноваційних підприємств / С. В. Філіпова, Л. М. Карпенко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір : матеріали конф. - 2016. - С. 133 - 137.

Філиппова, С. В. Оцінка стану економіки України та перспективи її трансформації в умовах глобалізації / С. В. Філіппова, О. О. Комліченко, Н. В. Ротань // Інформ. технології в освіті, науці та вир-ві. – Одеса, 2012. – Вип. 1 (1). – С. 101-106.

Bashynska I. Risk Management. Lecture course : textbook / I. Bashynska, S. Fillypova. – Odessa, 2017. – 101 p.

Bashynska, I. Risk Management. Practical lessons & Case Study : textbook / I. Bashynska, S. Filyppova. – Odesa, 2018. – 220 p.

Bashynska I. Risk Management. Lecture course : textbook / I. Bashynska, S. Fillypova. – Odessa, 2017. – 101 p.

Філиппова, С.В. Методичні аспекти бухгалтерського обліку витрат на маркетинг інновацій та рекламні заходи / С. В. Філиппова, Н. М. Селіванова, Чан Тхань Тхуі // Інновац. економіка: теорет. та практ. аспекти : міжуніверситет. колективна монографія. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018 – Вип. 3. – С. 274–290.

Філиппова, С. В. Вплив цифрових та мережевих технологій на зміст маркетингових витрат інноваційної продукції / С. В. Філиппова, Чан Тхуі Тхі Тхань // Маркетинг і цифрові технології : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 трав. 2016 р. – Одеса, 2016.

Філиппова, С. В. Напрямки удосконалення формування обліково-аналітичної інформації в процесі контролю інноваційних витрат / С. В. Філиппова, О. А. Варчук, Ю. В. Коробко // Проблеми ринку та розвитку регіонів України в XXI ст. : матеріали VІІ Міжнарод. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Одеса, 05-09 груд. 2016 р. - Одеса, 2016. - С. 140-142.

Філиппова С. В. Напрямки удосконалення формування обліково-аналітичної інформації в процесі контролю інноваційних витрат / С. В. Філиппова, О. А. Варчук, Ю. В. Коробко // Проблеми ринку та розвитку регіонів України в ХХІ столітті : VII Міжнарод. наук.-практ. iнтернет-конф., 5-9 груд. 2016. - Одеса, 2016. - С. 140-144.

Малін О.Л., Філиппова С.В. Цілеполягання, принципи та типологія інноваційно-орієнтованого розвитку державно-приватного партнерства. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 4, Т. 2. С. 110-117.

Малін О.Л., Філиппова С.В. Методологічна компонента регулювання розвитку державно-приватного партнерства в умовах інформаційно-інноваційної економіки та сталого розвитку. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 28. С. 421-427.

Малін О.Л., Філиппова С.В. Державно-приватне партнерство в сфері енергоефективності як двигун конкурентного розвитку. Економіка: реалії часу. 2019. № 3 (43). С. 5-9.

Малін О.Л., Філиппова С.В. Державно-приватне партнерство: проблемні питання та стратегічні завдання в умовах смартизації інноваційного розвитку. Економіка: реалії часу. 2017. № 5 (33). С. 5-15.

Малін О. Л. Структурні моделі функціоналу інноваційно-орієнтованого інфраструктурного державно-приватного партнерства на основі цифрових інновацій. Економіка: реалії часу. 2020. № 5 (51). С. 88-95