Троянский Александр Вячеславович

Кандидат техн. наук, доцент.
(048) 705-84-41
alex-troy@op.edu.ua
Індексація в наукометричних базах
Наукометричні ідентифікатори
ORCID: 0000-0001-9755-6010
Вища освіта 

Спеціаліст - 7.090701 Радіотехніка.

Кандидат наук - 05.12.21 Радіотехнічні системи спеціального призначення.

Вчений ступінь 

Кандидат технічних наук.

Вчене звання 

Доцент.

Основні наукові публікації 

Кушниренко, О. А. Повышение помехоустойчивости «скользящего» корреляционного алгоритма распознавания печатных символов / О. А. Кушниренко, А. В. Садченко, А. В. Троянский // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2014. – № 4/2 (70). – С. 32-36.

Розуменко, О. В. Дослідження алгоритмів стиснення інформації за допомогою вейвлет-перетворення / О. В. Розуменко ; наук. керівник О. В. Троянський // Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі : тези доп. 43-ої наук. конф. молодих дослідників ОНПУ-магістрантів. - Одеса, 2008. - С. 49.

Дановський, Ю. В. Дослідження завадостійкості алгоритмів обробки полярізаційно-маніпульованих радіолокаційних сигналів за допомогою пристроїв черезперіодної компенсації / Ю. В. Дановський ; наук. керівник О. В. Троянський // Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мереж : тези доп. 44-ої наук. конф. молодих дослідників ОНПУ-магістрантів. - Одеса, 2009. - С. 35.

Zadereyko, A. V., Troyanskiy, A. V. (2015). Program and technical aspects of cryptographic defence of data storage. Informatics and mathematical methods in modelling, 5, 4, 347-352.; Zadereyko, A. V. Program and technical aspects of cryptographic defence of data storage / A. V. Zadereyko, A. V. Troyanskiy // Informatics and mathematical methods in modelling. - 2015. - Vol. 5, N 4. - Р. 347-352.

Averochkin, V. A., Troyanskiy, А. V. (2014). The Hotelling detector using quadrature channels decorrelation. Odes’kyi Politechnichnyi Universytet, Pratsi, 1 (43), 225-229.; Averochkin, V. A. The Hotelling detector using quadrature channels decorrelation / V. A. Averochkin, А. V. Troyanskiy // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - Одеса, 2014. - Вип. 1 (43). - P. 225-229.

Проблемные аспекты деперсонализации цифровых изображений / А. В. Задерейко, А. В. Троянский, Н. И. Логинова, Е. Г. Трофименко // Інформатика та мат. методи в моделюванні. – 2017. – Т. 7, № 1-2. – С. 37–46.

Sadchenko, A. V., Kushnirenko, O. A., Troyansky, A. V. (2015). The algorithm of random length sequences synthesis for frame synchronization of digital television systems. Odes’kyi Politechnichnyi Universytet, Pratsi, 3 (47), 128-133.; Sadchenko, A. V. The algorithm of random length sequences synthesis for frame synchronization of digital television systems / A. V. Sadchenko, O. A. Kushnirenko, A. V. Troyansky // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - Одеса, 2015. - Вип. 3 (47). - P. 128-133.

Кушниренко О. А. Корреляционный алгоритм распознавания символьной информации с низкой сложностью технической реализации / О. А. Кушниренко, А. В. Садченко, А. В. Троянский // Вост.-Европейский журн. передовых технологий. – 2013. – № 3 (9). – С. 42-45.

Садченко, А. В. Алгоритм синтеза линейных антенных решеток с требуемой диаграммой направленности и целочисленными амплитудными коэффициентами / А. В. Садченко, О. А. Кушниренко, А. В. Троянский // Технологія та конструювання в електрон. апаратурі. - 2015. - № 2-3. - С. 15-18.