Денисова Алла Євсіївна

Доктор техн. наук, профессор.
dentf@op.edu.ua
Індексація в наукометричних базах
Наукометричні ідентифікатори
ORCID: 0000-0002-3906-3960
Місце роботи 
Вища освіта 

Кандидат наук - 05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Доктор наук - 05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Спеціаліст - 144 Промислова теплоенергетика.

Вчений ступінь 

Кандидат технічних наук.

Доктор технічних наук.

Вчене звання 

Доцент.

Профессор.

Основні наукові публікації 

Климчук, О. А. Комплексний підхід до впровадження переривчастого теплопостачання в будівлях громадського призначення / О. А. Климчук, А. Є. Денисова, Г. А. Баласанян // Вісн. Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 41 (1263). – С. 52-57.

Методика и результаты эксергетического анализа различных схем энергоустановок на биогазе / А. С. Мазуренко [и др.] // Вест. Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2014. – № 13 (1056). – С. 115-121.

Высочин, В. В. Режимные факторы формирования структуры грунтового аккумулятора гелиосистемы / B. B. Высочин, B. P. Никульшин, A. E. Денисова // Відновлювана енергетика та енергоефективність в ХХІ столітті : матеріали ХХ Міжнарод. наук.-практ. конф. - Київ, 2019. - С. 230-233.