Дащенко Александр Федорович

Доктор техн. наук, профессор.
daschenko.o.f@op.edu.ua
Індексація в наукометричних базах
Наукометричні ідентифікатори
ORCID: 0000-0002-7700-2333
Вища освіта 

Спеціаліст - 7.090202 Технологія машинобудування.

Кандидат наук - 01.02.04 Механіка деформованого твердого тіла.

Доктор наук - 01.02.06 Динаміка, міцність машин, приладів та апаратури.

Вчений ступінь 

Кандидат физико-математических наук.

Доктор технічних наук.

Вчене звання 

Профессор.

Доцент.

Основні наукові публікації 

Мозгальський, Є. В. Оптимізація пружної підвіски транспортного засобу / Є. В. Мозгальський ; наук. керівник О. Ф. Дащенко // Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі : тези доп. 46-ої наук. конф. молодих дослідників ОНПУ-магістрантів. - Одеса, 2011. - С. 182-183.

Бучиненко, І. Г. Правове забезпечення гармонізації стандартів серії ISO 14000 в Україні / І. Г. Бучиненко ; наук. керівник О. Ф. Дащенко // Сучасні інформ. технології та телекомунікац. мережі : тези доп. 43-ої наук. конф. молодих дослідників ОНПУ-магістрантів. - Одеса, 2008. - С. 153.

Orobey, V. F., Daschenko, О. F., Lymarenko, О. М. (2017). Automation of arches calculation. Odes’kyi Politechnichnyi Universytet, Pratsi, 2 (52), 10-17.; Orobey, V. F. Automation of arches calculation / V. F. Orobey, О. F. Daschenko, О. М. Lymarenko // Пр. Одес. політехн. ун-ту. - Одеса, 2017. - Вип. 2 (52). - P. 10-17.

Mathematical modeling of the stressed-deformed state of circular arches of specialized / V. Orobey, O. Daschenko, L. Kolomiets [at al.] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2017. - Vol 5, N 7 (89). - P. 4-10.; Orobey V., Daschenko O., Kolomiets O., O. Lymarenko, Y. Ovcharov. (2017). Mathematical modeling of the stressed-deformed state of circular arches of specialized // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017, 5, 7 (89), 4-10.