Колот Светлана Александровна

Кандидат пед. наук, доцент.
Індексація в наукометричних базах
Місце роботи 
Вища освіта 

Спеціаліст - 231 Соціальна робота.

Кандидат наук - 19.00.07 педагогічна і вікова психологія.

Вчений ступінь 

Кандидат педагогических наук.

Вчене звання 

Доцент.