Розова Тамара Вікторівна

Доктор філос. наук, професор.
rozova@op.edu.ua
Індексація в наукометричних базах
Наукометричні ідентифікатори
Web of Science ResearcherID: AAE-8871-2019
Місце роботи 
Вища освіта 

Спеціаліст.

Кандидат наук.

Доктор наук.

Вчений ступінь 

Доктор філософських наук.

Вчене звання 

Професор.

Доцент.

Основні наукові публікації 
Статті

ROZOVA T. Central Asia in the Context of Geopolitical Priorities of the XXIst Century / ROZOVA T., POPKOV V. / Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 156-170.

Розова, Т. В. 1845 рік у творчості Т. Г. Шевченка: філософські роздуми / Т. В. Розова, О. П. Сидоренко, О. А. Коваленко // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – Київ, 2019. – Вип. 150 (№ 11), ч. 2 : Філософ. науки. – C. 103–110.

Прокопович, Л. В. Театралізація структур повсякденності в культурних практиках Метамодерну / Л. В. Прокопович, Т. В. Розова // Вісн. Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. - 2018. - № 3. - С. 98-102.

Розова, Т. В. Трансформація аксіосфери та утопія як культурна практика раннього модерну / Т. В. Розова, Л. В. Чорна // Вісн. Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв : щокв. наук. журн. – Київ, 2018. – № 2. – С. 32–36.

Розова, Т. В. Соціальний проект майбутнього, або чи можливе втілення модерної утопії за доби постмодерну? / Т. В. Розова // Акт. проблеми філософії та соціології : наук.-практ. журн. - Одеса, 2018. - Вип. 21. - С. 91-94.

Розова, Т. В. Український кордоцентризм: історія та сучасність / Т. В. Розова, О. П. Сидоренко, О. A. Коваленко // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – Київ, 2019. – Вип. 148 (№ 9), ч. 2 : Філософ. науки. – C. 124-132.

Конференції

Розова, Т. В. Соціокультурне середовище закладу вищої освіти як підґрунтя становлення особистості / Т. В. Розова, В. П. Кубко // Інформ. освіта та проф.-комунік. технології ХХІ ст. : ХІ Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Одеса, 12-14 верес. 2018 р. - 2018. - С. 276-280.

Розова Т.В. Central Asia in the Context of Geopolitical Priorities of the XXIst Century // ROZOVA T., POPKOV V. / Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 156-170.

Розова Т.В. / Технодискурс як технореальність масової культури // Т.В. Розова / Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформатика. Культура. Технології» ІКТ2021, 21 травня 2021 р., Одеса. – С. 44-45

Основні науково-методичні публікації 
Методичні вказівки

Розова, Т. В., уклад. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти до самостійної роботи з дисципліни "Філософія політики" : для здобувачів вищ. освіти очної та заоч. форми навч. спец. 034 - Культурологія / уклад. Т. В. Розова ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2021. - 15 с.

Швець, А. І., уклад. Методичні матеріали щодо виконання та захисту кваліфікаційних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня : бакалавр ден. та заоч. форми навч. спец. 034 - Культурологія та другого (магістер.) рівня вищ. освіти ден. форми навч. спец. 034 - Культурологія, спец. 033 - Філософія / уклад. А. І. Швець, Т. В. Розова ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2021. - 50 с.

Розова, Т. В., уклад. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти до семінарських занять з дисципліни "Екологія культури: філософія, релігія, наука" : для здобувачів вищ. освіти очної форми навч. спец. 034 - Культурологія / уклад. Т. В. Розова, О. Е. Никитченко ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2020. - 13 с.

Розова, Т. В., уклад. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти до семінарських занять з дисципліни "Філософія культури" : для здобувачів вищ. освіти очної та заоч. форми навч. спец. 034 - Культурологія / уклад. Т. В. Розова ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2021. - 15 с.

Розова, Т. В., уклад. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти до іспиту з дисципліни "Теорія цивілізацій" : для здобувачів вищ. освіти очної форми навч. спец. 034 - Культурологія / уклад. Т. В. Розова ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2020. - 11 с.

Розова, Т. В., уклад. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти до семінарських занять з дисципліни "Філософія політики" : для здобувачів вищ. освіти очної та заоч. форми навч. спец. 034 - Культурологія / уклад. Т. В. Розова ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2021. - 15 с.

Розова, Т. В., уклад. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти до іспиту з дисципліни "Філософія культури" : для здобувачів вищ. освіти очної та заоч. форми навч. спец. 034 - Культурологія / уклад. Т. В. Розова ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2021. - 14 с.

Розова, Т. В., уклад. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти до самостійної роботи з дисципліни "Філософія" : для здобувачів вищ. освіти очної форми навч. спец. 034 - Культурологія / уклад. Т. В. Розова ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2020. - 15 с.

Розова, Т. В., уклад. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти до іспиту з дисципліни "Філософія політики" : для здобувачів вищ. освіти очної та заоч. форми навч. спец. 034 - Культурологія / уклад. Т. В. Розова ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2021. - 12 с.

Розова, Т. В., уклад. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти до іспиту з дисципліни "Культура та цивілізація" : для здобувачів вищ. освіти очної форми навч. спец. 033 - Філософія / уклад. Т. В. Розова, Л. В. Чорна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2020. - 11 с.

Розова, Т. В., уклад. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти до самостійної роботи з дисципліни "Екологія культури: філософія, релігія, наука" : для здобувачів вищ. освіти очної форми навч. спец. 033 - Філософія" / уклад. Т. В. Розова, Л. В. Чорна, О. Е. Никитченко ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2020. - 14 с.

Розова, Т. В., уклад. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти до лабораторних занять з дисципліни "Філософія культури" : для здобувачів вищ. освіти очної та заоч. форми навч. спец. 034 - Культурологія / уклад. Т. В. Розова ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2021. - 15 с.

Розова, Т. В., уклад. Методичні вказівки до написання розрахунково-графічної [роботи] з дисципліни "Філософія культури" : для здобувачів очної та заоч. форм навч. спец. 034 - Культурологія / уклад. Т. В. Розова ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2021. - 16 с.

Методичні вказівки до написання розрахунково-графічної з дисципліни "Філософія культури" для здобувачів очної та заочної форм навчання спеціальності 034-Культурологія / Укладач: Розова Т. В. - Одеса: ОНПУ, 2021. - 16 с.

Розова, Т. В., уклад. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти до семінарських занять з дисципліни "Філософська антропологія: ідеї, постаті, тексти" : для здобувачів вищ. освіти очної форми навч. спец. 034 - Культурологія / уклад. Т. В. Розова, Л. В. Чорна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2021. - 16 с.

Розова, Т. В., уклад. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти до семінарських занять з дисципліни "Теорія цивілізацій" : для здобувачів вищ. освіти очної форми навч. спец. 034 - Культурологія / уклад. Т. В. Розова ; Одес. нац. політехн.ун-т. - Одеса, 2020. - 12 с.

Розова, Т. В., уклад. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти до виконання курсової роботи з дисципліни "Філософська антропологія: ідеї, постаті, тексти" : для здобувачів вищ. освіти очної та заоч. форм навч. спец. 034 - Культурологія / уклад. Т. В. Розова, Л. В. Чорна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2021. - 15 с.

Розова, Т. В., уклад. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти до іспиту з дисципліни "Філософська антропологія: ідеї, постаті, тексти" : для здобувачів вищ. освіти очної та заоч. форм навч. спец. 034 - Культурологія / уклад. Т. В. Розова, Л. В. Чорна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2021. - 12 с.

Розова, Т. В., уклад. Методичні вказівки до написання розрахунково-графічної [роботи] з дисципліни "Філософія політики" : для здобувачів очної та заоч. форм навч. спец. 034 - Культурологія / уклад. Т. В. Розова ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2021. - 14 с.

Розова, Т. В., уклад. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти до самостійної роботи з дисципліни "Філософія культури" : для здобувачів вищ. освіти очної та заоч. форми навч. спец. 034 - Культурологія / уклад. Т. В. Розова ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2021. - 17 с.

Розова, Т. В., уклад. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти до самостійної роботи з дисципліни "Філософська антропологія: ідеї, постаті, тексти" : для здобувачів вищ. освіти очної та заоч. форм навч. спец. 034 - Культурологія / уклад. Т. В. Розова, Л. В. Чорна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2021. - 15 с.

Розова, Т. В., уклад. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти до іспиту з дисципліни "Філософія" для здобувачів вищ. освіти очної форми навч. спец. 034 - Культурологія / уклад. Т. В. Розова ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2020. - 12 с.

Розова, Т. В., уклад. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти до самостійної роботи з дисципліни "Теорія цивілізацій" : для здобувачів вищ. освіти очної форми навч. спец. 034 - Культурологія / уклад. Т. В. Розова ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2020. - 14 с.

Розова, Т. В., уклад. Методичні вказівки до написання реферату з дисципліни "Філософія" : для здобувачів очної та заоч. форм навч. спец. 034 - Культурологія / уклад. Т. В. Розова ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2020. - 14 с.

Розова, Т. В., уклад. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти до семінарських занять з дисципліни "Філософія" : для здобувачів вищої освіти очної форми навч. спец. 034 - Культурологія / уклад. Т. В. Розова ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2020. - 15 с.

Розова, Т. В., уклад. Методичні вказівки для підготовки здобувачів вищої освіти до самостійної роботи з дисципліни "Екологія культури: філософія, релігія, наука" : для здобувачів вищ. освіти очної форми навч. спец. 034 - Культурологія / уклад. Т. В. Розова, Л. В. Чорна, О. Е. Никитченко ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2020. - 14 с.

Підручники

Розова Т. Людина. Культура. Філософія (Проблема людини в європейській філософії) / Київ-Одеса: Освіта України. - 2015.-328 с.

Посібник. Вимоги до виконання та захисту кваліфікаційних робіт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 034 – Культурологія, освітньої програми – Культурологія / Уклад. Розова Т.В., Швець А.І., Лись Д.А. Одеса: ОП. 2022. 53 с.

Навчальний посібник з дисципліни «Світоглядні парадигми в культурі» для студентів спеціальності 034 – Культурологія / Укл.: Т.В. Розова, Л.В. Чорна. – Одеса: ОНПУ, 2019. — 167 с.