Доброєр Наталія Вікторівна

Кандидат мист., доцент.
dobroier@op.edu.ua
Індексація в наукометричних базах
Місце роботи 
Вища освіта 

Спеціаліст.

Спеціаліст.

Кандидат наук - 17.00.01 Теорія та історія культури.

Вчений ступінь 

Кандидат мистецтвознавства.

Вчене звання 

Доцент.

Основні наукові публікації 

Методичні вказівки до підготовки студентів до іспиту з дисципліни "Організація культурно-дозвіллевої діяльності" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2017. - 8 с.

Статті

Значение концепта культуры – истины в межнациональных связях (на примере народов Крыма)// Культура народов Причерноморья.- №196.- 2011.- Симферополь.- С.7-8

Доброєр, Н. В. Значення культурних універсалій у самореалізації молоді ХХІ століття / Н. В. Доброєр // Акт. питання культурології : альм. наук. т-ва «Афіна». – Рівне, 2009. – Вип. 8, т. 1. – С. 20–21.

Доброер, Н. В. Феномен глобализации в современной культуре / Н. В. Доброер // Культура народов Причерноморья : науч. журн. / Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского. - Симферополь, 2013. - № 262. - С. 145-148.

Доброєр, Н. В. Роль гейші в японській культурі: гендерний стереотип / Н. В. Доброєр // Культура України. – 2014. – Вип. 47. – С. 147–154.

Доброєр, Н. Комунікативний простір блогосфери в сучасній культурі / Н. Доброєр // Аркадіа. - 2014. - № 3 (40). - С. 21-24.

Доброєр, Н. В. Креативність як спосіб самоідентифікації (на прикладі сучасного українського музичного соціокультурного простору) / Н. В. Доброєр // Укр. культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зб. : Напрям: Культурологія / за заг. ред. В. Г. Виткалова ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне, 2018. - Вип. 27. - С. 17-21.

Доброєр, Н. В. Театральний костюм і національна ідентичність: лінії перетину / Н. В. Доброєр, А. В. Баторій // Укр. культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зб. / за заг. ред. В. Г. Виткалова ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне, 2018. - Вип. 29. - С. 109-116.

Доброєр, Н. В. Філософія і религія: полілог про істину / Н. В. Доброєр, А. І. Швець // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – Київ, 2019. – Вип. 144 : Філософ. науки. – С. 35–41.

Доброер, Н. Код культуры как система: постановка проблемы / Н. Доброер // Аркадіа. - 2016. - № 1 (46). - С. 94-96.

Швець, А. І. Репрезентація дитячих образів у фільмах жанру хорор у контексті деконструкції відносин дорослої і дитячої культур / А. І. Швець, Н. В. Доброєр // Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. – Київ, 2019. – Вип. 145 : Філософ. науки. – С. 58–62.

Монографії

Доброєр, Н. В. Формальна естетика і розповідни мотиви аніме в сучасній масовій культурі / Н. В. Доброєр, А. А. Шинтар // Humanities studies: наук. пр. під заг. ред. В. Г. Спрінсяна. - Moldova, 2021. - С. 48-68.

Конференції

Доброєр Н.В. Етичні проблеми менеджменту у закладах культури і мистецтва/ Н.В. Доброєр. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформатика. Культура. Технології» ІКТ2021. Одеса: Одеська політехника, 13.05.2021 – 14.05.2021. 121с. С. 33-37.

Доброєр, Н. В. Код культури як механізм самореалізації особистості / Н. В. Доброєр // Укр. культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зб. / Рівн. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне, 2016. - Вип. 23. - С. 135-140.

Доброєр Н.В. Вишиванка як символ національної ідентичності в просторі сучасної української культури// III Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна культура України перед викликами часу (до 30-річчя кафедри культурології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого)».-16.04.2020.- С. 48-51.- 210с.

Основні науково-методичні публікації 
Методичні вказівки

Конспект лекцій з дисципліни "Нації і націоналізм: світовий досвід та український" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2017. - 56 с.

Методичні вказівки до підготовки студентів до курсової роботи з дисципліни "Нації і націоналізм: світовий досвід та український" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2017. - 21 с.

Методичні рекомендації для підготовки до самостійних робіт (написання реферативної роботи) з дисципліни "Наука в сучасній культурі" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністю 034 - "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2017. - 12 с.

Методичні рекомендації для підготовки до самостійних робіт (написання реферативної роботи) з дисципліни "Нації і націоналізм: світовий досвід та український" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністю 034 - "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2017. - 12 c.

Методичні рекомендації для підготовки до практичних робіт з дисципліни "Нації і націоналізм: світовий досвід та український" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністю 034 - "Культурологія" / уклад. Н.В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2017. - 11 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Організація культурно-дозвіллєвої діяльності" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2017. - 247 с.

Методичні вказівки до підготовки студентів до самостійної роботи студента та практичних робіт з дисципліни "Організація культурно-дозвіллевої діяльності" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2017. - 9 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Феномен Європи в культурно-історичному вимірі" для студентів очної форми навчання спеціальності 033 "Філософія" та для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2020. - 30 с.

Методичні вказівки до підготовки студентів до практичних робіт з дисципліни "Культура та мистецтво країн Африки, Азії та Американського континенту" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2017. - 11 с.

Методичні вказівки до підготовки студентів до курсової робіти з дисципліни "Культура та мистецтво країн Африки, Азії та Американського континенту" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2017. - 19 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Культурні та креативні індустрії в місті" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 - "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2020. - 31 с.

Методичні вказівки до підготовки студентів до самостійної роботи з дисципліни "Культура та мистецтво країн Африки, Азії та Американського континенту" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2018 - 17 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Культура та мистецтво країн Африки, Азії та Американського континенту" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса: ОНПУ, 2017. - 143 с.

Методичні вказівки до підготовки студентів до іспиту з дисципліни "Культура та мистецтво країн Африки, Азії та Американського континенту" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2017. - 11 с.

Методичні вказівки до підготовки студентів до заліку з дисципліни "Культура та мистецтво країн Африки, Азії та Американського континенту" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2017. - 10 с.

Методичні вказівки для підготовки студентів до семінарських занять з дисципліни "Культурні та креативні індустрії в місті" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 - "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2019. - 12 с.

Методичні вказівки до підготовки студентів до іспиту з дисципліни "Нації і націоналізм: світовий досвід та український" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр - Одеса : ОНПУ, 2017. - 10 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Бізнесові ідеї в культурних індустріях" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2017. - 30 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Історія кіно» для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 – «Культурологія» / уклад. Н. В. Доброєр. – Одеса : ОНПУ, 2019. – 35 с.

Методичні вказівки до підготовки студентів до заліку з дисципліни "Бізнесові ідеї в культурній індустрії" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса: ОНПУ, 2017. - 9 с.

Методичні рекомендації для підготовки до практичних робіт з дисципліни "Бізнесові ідеї в культурних індустріях" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністю 034 - "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2017. - 9 с.

Методичні рекомендації для підготовки до самостійних робіт (написання реферативної роботи) з дисципліни "Бізнесові ідеї в культурних індустріях" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністю 034 - "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2017. -10 с.

Методичні вказівки до підготовки студентів до лабораторних робіт з дисципліни "Культура та мистецтво країн Африки, Азії та Американського континенту" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2017. - 8 с.

Методичні вказівки для підготовки студентів до самостійної роботи (написання розрахунково-графічної роботи) з дисципліни "Культурні та креативні індустрії в місті" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 - "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2019. - 15 с.

Методичні вказівки для підготовки студентів до іспиту з дисципліни "Культурні та креативні індустрії в місті" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 - "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2019. - 11 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Міське самоврядування" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 - "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2020. - 46 с.

Методичні вказівки для підготовки студентів до виконная курсової роботи з дисципліни "Міське самоврядування" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 - "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2019. - 13 с.

Методичні вказівки для підготовки студентів до самостійної роботи з дисципліни "Міське самоврядування" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністі 034 - "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2019. - 12 с.

Методичні вказівки для підготовки студентів до семінарських занять з дисципліни "Міське самоврядування" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 - "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2019. - 12 с.

Методичні вказівки для підготовки студентів до іспиту з дисципліни "Міське самоврядування" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 - "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2019. - 11 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Наука в сучасній культурі" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2017. - 26 с.

Методичні вказівки до підготовки студентів до заліку з дисципліни "Наука в сучасній культурі" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2017. - 13 с.

Методичні рекомендації для підготовки до практичних робіт з дисципліни "Наука в сучасній культурі" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальністю 034 - "Культурологія" / уклад. Н. В. Доброєр. - Одеса : ОНПУ, 2017. - 10 с.