Прокопович Лада Валеріївна

Доктор філос. наук, доцент.
+380487058496
Індексація в наукометричних базах
Наукометричні ідентифікатори
ORCID: 0000-0001-8636-9172
Місце роботи 
Вища освіта 

Спеціаліст.

Доктор наук - 09.00.03 Соціальна філософія та філософія історії.

Спеціаліст - - Машини і технологія ливарного виробництва.

Кандидат наук - 05.16.04 Ливарне виробництво.

Вчений ступінь 

Доктор філософських наук.

Кандидат технічних наук.

Вчене звання 

Доцент.

Основні наукові публікації 
Статті

Прокопович Лада, Тітова Наталія. Навчальні експерименти з використанням живих організмів: біоетичні обґрунтування корекції методик. Філософія освіти / Philosophy of Education: науковий журнал. 2021, т. 27, № 2. Інститут вищої освіти НАПН України, НПУ ім. М.П. Драгоманова, Київ, 2021. С. 88-98. DOI: https://doi.org/10.31874/2309-1606-2021-27-2-6

Прокопович Л.В. Маска як культурний феномен в контексті цифрових технологій / Л.В. Прокопович, О.С. Лопаков, Д.М. Солодкий // The scientific heritage. – Budapest, Hungary. – Vol. 4. – No 82(82). – 2022. – P. 11–14. DOI: 10.24412/9215-0365-2022-82-4-11-14.

Прокопович Л.В. Годинник як феномен технокультури та філософська метафора / Л.В. Прокопович // Наукове пізнання: методологія та технологія – Одеса: ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2022. – Вип. 1 (49). – С. 43–48. DOI: https://doi.org/10.24195/sk1561-1264/2022-1-7.

Прокопович Л.В., Прокопович П.І., Гратій Д.Р. Культ технологій як соціокультурний феномен. The scientific heritage. – Budapest, Hungary. –No 93(93). – 2022. – P. 18–21. DOI: 10.5281/zenodo.6882261

Прокопович Л. Концептуальні персонажі-метафори як прояв театральності філософських рефлексій. Науково-теоретичний альманах Грані. 2022. Том 25. №1. С. 77-83. https://doi.org/10.15421/172211

Lopakov O., Prokopovych L., Solodkyi D. Analysis of technologies for personalized content recommendations on the internet. Proceedings of Odessa Polytechnic University: Scientific, science and technology collected articles. Оdesa, 2022. Issue 1(65). 83-89 p. DOI: 10.15276/opu.1.65.2022.10

Прокопович Л.В. Віртуальна реальність театру у візіях Анатолія Баканурського. Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»): журнал. 2022. № 3(3) 2022. С. 129–140. DOI: 10.52058/2786-6165-2022-3(3)-129-140.

Прокопович Л.В. Зворотний бік «ефекту Франкенштейна». Перспективи. Соціально-політичний журнал. Серія: Філософія – Одеса: ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2022. № 3. С. 69–73. DOI: 10.24195/spj1561-1264.2022.3.10

Прокопович, Л. В. "Не такий страшний чорт, як його малюють": інтерпретації прислів’я в контексті соціокультурних комунікацій / Л. В. Прокопович, Г. С. Крупеньов // Virtus : Scientific Journal. – 2021. – Iss. 53, April. – P. 20–22.

Прокопович, Л. В. Шляхи підвищення захисту персональних даних користувачів соціальних мереж / Л. В. Прокопович, О. С. Лопаков, Д. М. Солодкий // The scientific heritage. – 2021. – Vol. 1, N 65. – Р. 32–37.

Прокопович, Л. В. Театральна складова протестів проти Covid-карантинів: соціально-філософська рефлексія / Л. В. Прокопович // Грані : наук.-теорет. альм. – 2021. – Т. 24. – № 3. – С. 101–109.

Classification rule for determining the temperature regime of induction gray cast iron / I. Stanovska, V. Duhanets, L. Prokopovych, S. Yakhin // EUREKA: Physics and Engineering. - 2021. - N 1 (32). - P. 60-66.

Прокопович, Л. В. Маски у «театрі» буття в контексті пандемії Covid-19 / Л. В. Прокопович, А. Г. Кириллова // Virtus : Scientific Journal. 2020. – Iss. 45, June. – P. 28–31. – (Published since 2014).

Sprinsyan, V. The atricalization as a way of expanding the communicative space of fashion shows / V. Sprinsyan, E. Shevchenko, L. Prokopovich // Вісн. Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв : наук. журн. - 2018. - № 4. - С. 332-336.

Sprinsyan, V. The atricalization as a way of expanding the communicative space of fashion shows / V. Sprinsyan, E. Shevchenko, L. Prokopovich // Вісн. Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв : наук. журн. - 2018. - № 4. - С. 332-336.

Prokopovych, L. (2021). Reflecting the theatralization of life in the prospects of transhumanism. EUREKA: Social and Humanities, 4, 3–8.

Прокопович, Л. В. «Метод Тома Сойєра» в контексті кіберпростору: нові форми та можливості для маніпуляцій / Л. В. Прокопович, О. В. Березоруцька // Virtus: Scientific Journal. – 2021. – Iss. 55, June. – P. 24–26.

Прокопович, Л. В. Іміджі політиків у фотожабах: візуально-комунікативні прояви політичного «театру» / Л. В. Прокопович // Політикус : наук. журн. – 2021. – Вип. 3. – С. 116–121.

Прокопович Л.В. Трансформація театральності буття в новому техно-культурному контексті (на прикладі анатомічного театру)/ Л. В. Прокопович // Грані. - 2021. - Т. 24, № 6. - С. 6-12.

Прокопович Л. В. Людина і людиноподібні роботи в «театрі» нової техно-культурної реальності / Л. В. Прокопович // The scientific heritage. - 2021. – Vol. 5. – No 78 (78). – 2021. – P. 6–10.

Прокопович Л. В. Костюмні помилки як чинник зворотного ефекту в комунікаціях політичного «театру» (українські кейси) / Л. В. Прокопович // Політикус. – 2021. – Вип. 5.– С. 97-101.

Монографії

Прокопович Л.В. Театральність в соціокомунікативних проявах культури: соціально-філософське дослідження : монографія / Лада Прокопович – Одеса : Екологія, 2019. – 336 с.

Конференції

Прокопович Л.В. Суб’єкти і об’єкти соціальних комунікацій в інтернеті. The 7th International scientific and practical conference “Topical issues of modern science, society and education” (January 29-31, 2022) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2022. рр. 1375-1379.

Прокопович Л.В. Філософське осмислення соціуму через метафори в творах Григорія Сковороди / Л.В. Прокопович // Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали дев’ятнадцятоЇ міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 травня 2022 р.). – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2022. – С. 16–17.

Using role-playing game for professional skills formation of prospective teachers / S. Ivanova, L. Dimitrov, V. Ivanov, L. Prokopovych // Society. Іntegration. Еducation : Рroceedings of the International Scientific Conference, May 28th-29th, 2021. - 2021. - Р. 195-206.

Основні науково-методичні публікації 
Підручники

Міфопоетика образу сніжинки в культурних артефактах : навчальний посібник / укл. Л.В. Прокопович; [за ред. Л.В. Прокопович]. – Одеса: Екологія, 2019. – 44 с.

Сказки в интерпретативно-информационном поле культурных артефактов : учебно-методическое пособие / сост. Л. В. Прокопович; [под ред. Л. В. Прокопович]. – Одесса : Астропринт, 2018. – 44 с.

Прокопович, Л.В. Культура спілкування в українських народних прислів’ях : навчальний посібник / Л.В. Прокопович. – Одеса: Екологія, 2018. – 21 с.

Інтерактивні арт-об’єкти як культурні артефакти : навчальний посібник / укл. Лада Валеріївна Прокопович ; [за ред. Л. В. Прокопович]. - Одеса : Екологія, 2021. - 36 с.

Свет и тень рынка искусства : хрестоматия / автор-сост. Л. В. Прокопович. – Одесса : Астропринт, 2016. – 236 с.

Прокопович Л.В Дискусії щодо робототехніки: гуманітарні аспекти : навчальний посібник. Одеса : Acтpoпринт, 2022. - 40 C.