Швець Альона Іванівна

Кандидат філол. наук, доцент.
shvets@op.edu.ua
Місце роботи 
Вища освіта 

Спеціаліст.

Кандидат наук - 10.02.02 Російська мова.

Вчений ступінь 

Кандидат філологічних наук.

Вчене звання 

Доцент.

Основні наукові публікації 

Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни "ФОЛЬКЛОР ЯК ХУДОЖНЄ ЯВИЩЕ" для студентів денної форми навчання за спеціальністю 7.02010101 - "Культурологія". / Укл.: А.І. Швець. - Одеса: ОНПУ, 2014. - 21 с.

Учбово-методичний посібник по організації самостійної роботи з дисципліни "Інтеграційні процеси в культурі" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 "Культурологія" /Укл. Швець А.І,. - Одеса: ОНПУ, 2017. - 18с.

Методичні вказівки до підготовки студентів до заліку з дисципліни "Релігієзнавство" для студентів очної та заочної форм навчання напрямків: 6.050101 - комп'ютерні науки, 6.050103 - програмна інженерія, 6.050201 - системна інженерія, 6.040106 - екологія, охорона навколишнього середовища, 6.120201 - фармація, 6.051301 - хімічні технології органічних речовин /Уклад. Тхоржевська Т.В., Швець А.І. - Одеса: ОНПУ, 2018. - 10 с.

Статті

Швец А.И. Диалектная глагольная лексика как предмет исследования : состав, структура// Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства. – Одеса, 2014. – N 21 – С. 134-139.

«Дитячий текст» колискової як саундтрек до фільму жахів / А.І. Швець // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зб. Вип. 29 / упоряд. і наук. ред. В. Г. Виткалов ; редкол. : Ю. П. Богуцький, В. Г. Виткалов, С. М. Волков та ін. ; наук.-бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ. Рівне : РДГУ, 2018. С. 145-151

Монографії

Русистика и современность. Katowice: «Śląsk», Sp. z o.o. wydawnictvo Naukowe; Stowarzyszenie Incjatyw Wydawniczych. 2017. T. 1. С. 165-181. (авторська частина: Изучение глагольной лексики русских островных говоров Одесской области Украины).ISBN 978-83-7164-965-3.

Конференції

Изучение глагольной лексики русских островных говоров Одесской области Украины // Русистика и современность . Katowice: «Śląsk», Sp. z o.o. wydawnictvo Naukowe; Stowarzyszenie Incjatyw Wydawniczych. 2017. T. 1. С. 165-181.).

Стратегия моделирования в исследовании системности диалектной глагольной лексики // Мова : Науково-теоретичний часопис з мовознавства. Одеса, 2016. N 26. С. 144-151.

Основні науково-методичні публікації 
Методичні вказівки

Методичні вказівки для підготовки студентів до виконная курсової роботи з дисципліни "Основи джерелознавчого аналізу тексту" для студентів очної форми навчання спеціальності 033 - "Філософія"/ Уклад. Швець А.І., - Одеса: ОНПУ, 2020. - с.13.

Методичні вказівки до підготовки студентів до самостійної роботи з дисципліни "Аналіз художнього твору та принципи художньої критики" для студентів очної та заочної форм навчання напряму 6.020101 - Культурологія /Уклад. А.І. Швець - Одеса: ОНПУ, 2018 - 20 с.

Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт магістрів денної та заочної форми навчання спеціальності 034 - Культурологія та бакалаврів денної форми навчання напряму 6.020101 - Культурологія /Уклад.: Швець А.І. - Одеса: ОНПУ, 2018 - 34 с.

Учбовий посібник по організації самостійної роботи з дисципліни "Основи літературного редагування" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 "Культурологія" /Укл. Швець А.І,. - Одеса: ОНПУ, 2017. - 18 с.

Методичні вказівки для підготовки студентів до семінарських занять з дисципліни "Основи джерелознавчого аналізу тексту" для студентів очної форми навчання спеціальності 033 - "Філософія"/ Уклад. Швець А.І., - Одеса: ОНПУ, 2020. - с.11.

Методичні матеріали щодо виконання та захисту кваліфікаційних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня - бакалавр денної та заочної форми навчання спеціальності 034 - Культурологія та другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 034 - Культурологія, спеціальності 033 - Філософія / Уклад. Швець А.І. Одеса: ОНПУ. 2020. 54 с.

Методичні вказівки для підготовки студентів до іспиту з дисципліни "Інтеграційні процеси в культурі" для студентів напряму підготовки 6.010102 "Культурологія" / Укл.: А.І.Швець - Одеса, ОНПУ, 2016. - 13 c.

Методичні вказівки для підготовки студентів до іспиту з дисципліни "Основи джерелознавчого аналізу тексту" для студентів очної форми навчання спеціальності 033 - "Філософія"/ Уклад. Швець А.І., - Одеса: ОНПУ, 2020. - с.12.

Методичні вказівки для підготовки студентів самостійної роботи з дисципліни "Релігієзнавство" для студентів очної та заочної форм навчання напрямків: 6.050101 - комп'ютерні науки, 6.050103 - програмна інженерія, 6.050201 - системна інженерія, 6.040106 - екологія, охорона навколишнього середовища, 6.120201 - фармація, 6.051301 - хімічні технології органічних речовин /Уклад. Тхоржевська Т.В., Швець А.І,. - Одеса: ОНПУ, 2018. - 9 с.

Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни "ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КУЛЬТУРІ" для студентів денної форми навчання за спеціальністю 7.02010101 - "Культурологія" / Укл.: А.І. Швець. - Одеса: ОНПУ, 2014. - 42 с.

Учбовий посібник по організації самостійної роботи та підготовці до семінарських занять з дисципліни "Основи літературного редагування" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 "Культурологія" /Укл. Швець А.І,. - Одеса: ОНПУ, 2017. - 34 с.

Методичні вказівки для підготовки студентів до самостійної роботи з дисципліни "Основи джерелознавчого аналізу тексту" для студентів очної форми навчання спеціальності 033 - "Філософія"/ Уклад. Швець А.І., - Одеса: ОНПУ, 2020. - с.13.

Методичні матеріали щодо виконання та захисту кваліфікаційних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня - бакалавр денної та заочної форми навчання спеціальності 034 - Культурологія та другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 034 - Культурологія, спеціальності 033 - Філософія / Укл.: Швець А.І., Розова Т.В - Одеса: ОНПУ, 2021. - 50 с.

Методичні вказівки для підготовки студентів до самостійної роботи (напиання реферату) з дисципліни "Фольклорна та традиційна культура" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 "Культурологія" /Укл. Швець А.І,. - Одеса: ОНПУ, 2017. - 13с.

Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання спеціальності 034 - Культурологія та освітньо-кваліфікаційного рівня - бакалавр денної форми навчання напряму 6.020101 - Культурологія /Уклад.: Швець А.І. - Одеса: ОНПУ, 2019 - 37 с.

Учбово-методичний посібник по організації самостійної роботи з дисципліни "Фольклорна та традиційна культура" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 "Культурологія" /Укл. Швець А.І,. - Одеса: ОНПУ, 2017. - 22с.

Методичні вказівки для підготовки студентів до семінарських занять з дисципліни "Основи літературного редагування" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 - "Культурологія"/ Уклад. Швець А.І., - Одеса: ОНПУ, 2020. - с.14.

Методичні вказівки для підготовки студентів до іспиту з дисципліни "Інтеграційні процеси в культурі" для студентів напряму підготовки 6.010102 "Культурологія" / Укл.: А.І.Швець - Одеса, ОНПУ, 2016. - 8 c.

Учбово-методичний посібник по організації самостійної роботи з дисципліни "Інтеграційні процеси в культурі" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 "Культурологія" /Укл. Швець А.І,. - Одеса: ОНПУ, 2017. - 18с.

Методичні вказівки до підготовки студентів до іспиту з дисципліни "Фольклорна та традиційна культура" для студентів очної та заочної форм навчання спеціальності 034 "Культурологія" /Укл. Швець А.І,. - Одеса: ОНПУ, 2017. - 12 с.

Підручники

Посібник. Вимоги до виконання та захисту кваліфікаційних робіт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 034 – Культурологія, освітньої програми – Культурологія / Уклад. Розова Т.В., Швець А.І., Лись Д.А. Одеса: ОП. 2022. 53 с.