Овчаренко Тетяна Станіславівна

Кандидат культ., доцент.
ovcharenko@op.edu.ua
Індексація в наукометричних базах
Наукометричні ідентифікатори
ORCID: 0000-0002-3980-6920
Місце роботи 
Вища освіта 

Спеціаліст.

Спеціаліст.

Кандидат наук - 26.00.01 Теорія та історія культури.

Бакалавр.

Вчений ступінь 

Кандидат культурології.

Вчене звання 

Доцент.

Основні наукові публікації 
Статті

IV науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Сучасні тенденції соціально-гуманітарного розвитку України та світу», 28 листопада 2018 р., м. Харків.Соціально-гуманітарний вісник 2 0 1 8 ● В И П У С К 2 3

«Культурологічний альманах». ІХ Міжнародна наукова конференція «Інноваційні технології в галузі культури» (22 березня 2019). Вип.12. Київ: НПУ імені М.П.Драгоманова. С.50-54.

"Актуальні проблеми філософії та соціології". Вип.22,

Монографії

DISCURSIVE PRACTICES OF THE INTERPRETATION OF CULTURE AND ART IN THE EARLY XXI CENTURY.

CULTURE AND ART: DISCURSIVE DIMENSION IN THE EARLY XXI CENTURY

Глава 4. ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ/ «Arts and culture as parts of the civilizing processes at the turn of millennium»: collective monograph / M. Poplavskyi, T. Humeniuk, Yu. Horban, I. Bondar, A. Furdychko, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2020 -152 p

Конференції

Сучасне українське мистецтво: концепти, стратегії, візуальні практики. Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (11-12 листопада 2021 року). Черкаси: [ФОП Гордієнко], 2021. – 120 с.

VII Международная научно-практическая конференция TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION состоится 29-31 января 2022 года в г. Харьков, Украина

Митець і музей: шляхи взаємодій. Матеріали наукової конференції, Одеса, 25-26 квітня 2013.

состоялась VI Международная научно-практическая конференция TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION26-28 декабря 2021 года в г. Харьков, Украина

«Людина в інформаційному просторі»// Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції/ Гол.ред.В.І.Маслак. –Кременчук,2018. – С.152-154

Візуальність в українській культурі:Статус, динаміка, контексти. Матеріали третій Всеукраїнської науково-практичної конференції (9-10 жовтня 2013 р)- Черкаси, Брама-Україна.2013.-244 с.

Про себе 

Овчаренко Тетяна Станіславівна, народилася в місті Одеса 19.09.1972 р. Навчалась у школі № 35, закінчила 8 класів і вступила до Одеського педагогічного училища (нині коледж) на відділення шкільне. Отримала спеціальність «вчитель початкових класів та вихователь групи продовженого дня» у 1991 році.
У 1991 році вступила до Південноукраїнського державного педагогічного університету і закінчила його у 1996 році за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання та виховання в дитячому будинку та школі-інтернаті». Присвоєно кваліфікацію спеціаліста «учитель початкових класів і вихователь дитячого будинку та школи-інтернату».
У 1996 році вступила до Магістратури вищеозначеного університету і отримала диплом з відзнакою у 1997 році, як магістр початкового навчання.
Починаючи з 1990 року працювала на різних посадах: вихователь у дитячому садку, у піонерському таборі (вожатий), у Дитячому будинку творчості імені Я.Гордієнко (культорганізатором), в школі-інтернаті № 6 (вихователем).
У 2000 році на заочне відділення Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв і отримала диплом «бакалавра» у 2002 році і диплом з відзнакою «спеціаліста» у 2003 році за спеціальністю «Культурологія» і отримала кваліфікацію «організатора-педагога культурно-дозвіллєвої діяльності».
У означений період працювала у Дитячому центрі творчості Жовтневого району (методист-організатор, завідувач відділом декоративно-прикладної творчості); проводила приватні уроки з підготовки до школи і працювала у інтернаті «Ор Самеах» на посаді вихователя.
Після закінчення навчання у МФКНУКіМ, вступила у аспірантуру в ОНПУ (2003 р) та закінчила її у 2006 році. У період до захисту дисертації працювала на кафедрі культурології як асистент.
У 2009 році захистила дисертацію на тему «Культурологічні аспекти еволюції єврейського театру в Україні». Захист відбувся у Харківській державній академії культури за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури.
У 2010 році отримала диплом кандидата культурології, а у 2013 році присвоєно вчене звання доцента.
З 2006 і по сьогоднішній день працюю на кафедрі культурології, мистецтвознавства та філософії культури, як доцент, викладач таких курсів як «Історія сучасної України», «Історія світового театру», «Актуалізація культурної спадщини», «Організація культурного виховання», «Система освіти», «Основи мистецтвознавства», «Організація дозвіллевої діяльності».
Коло наукових інтересів: театральне мистецтво, педагогіка та психологія, аксіологія, меценатство та колекціонування, туризм та краєзнавство.