Никитченко Олена Едуардівна

Кандидат філос. наук.
o.e.nykytchenko@op.edu.ua
Індексація в наукометричних базах
Місце роботи 
Вища освіта 

Спеціаліст.

Спеціаліст.

Кандидат наук - 09.00.11 Релігієзнавство.

Вчений ступінь 

Кандидат філософських наук.

Основні наукові публікації 
Статті

Мартинюк, Е. Рецензія на бібліографічний покажчик «Юдаїка в науковій бібліотеці ОНУ імені І. І. Мечникова» / Е. Мартинюк, О. Никитченко // Вісн. ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. - 2019. - Т. 24, вип. 1. - С. 193-195.

Мартинюк, Е. Зростання інклюзівізму як конвергентний процес сучасного релігійного життя / Е. І. Мартинюк, О. Е. Никитченко // Наук. вісн. Міжнар. гуманіт. ун-ту. Серія: Історія. Філософія. Політологія: зб. наук. пр. – Одеса : Фенікс, 2016. - Вип. № 11 – С.83-91.

Nykytchenko, O. E. Secularization and Actualization of Social Conceptions as the Convergent Processes of Contemporary Religious Life / O. E. Nykytchenko // Соціологія права: наук.-практ. журн. - 2018.- №1-2 (24-25). - С. 149-155.

Никитченко, О. Е. Екуменічний рух у сучасній Україні / О. Е. Никитченко // Акт. проблеми філософії та соціології. – 2016. - № 10. - С.102-106.

Мартынюк, Э. И. Исследование конвергентных процессов современной религиозной жизни / Э. И. Мартынюк, Е. Э. Никитченко // Δόξα / Докса. - 2016. - Вип. 2 (26). - С. 84-92.

Никитченко, Е. Э. Новые религиозные движения и конвергентные процессы современной религиозной жизни / Е. Э. Никитченко // Акт. проблеми філософії та соціології : наук.-практ. журн. - Одеса, 2017. - Вип. 20. - С. 90-93.

Никитченко, О. Е. Новітні тенденції релігійного життя / О. Е. Никитченко // Акт. проблеми філософії та соціології. - 2017. - Вип. 15. - С. 102-104.

Никитченко, О. Егосинтезація як конвергентний процес сучасного релігійного життя / О. Никитченко // Вісн. Львів. ун-ту. Серія філософ.-політолог. студії. - 2017. - Вип. 11. - С. 92-98.

Мартинюк Е. І. Віртуалізація як конвергентний процес сучасного релігійного життя / Е. І. Мартинюк, О. Е. Никитченко // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія: Історія. Філософія. Політологія : зб. наук. праць. – Одеса : Фенікс, 2016. – Вип. № 12. – С. 76-81.

Монографії

Мартинюк, Е. Свобода релігії в умовах пандемії / Е. Мартинюк, О. Никитченко // Права приватної особи в умовах пандемії COVID-19: проблеми здійснення і захисту : монографія / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, К. І. Бєляков ; за ред. д. юрид. н., проф. Є. О. Харитонова, д. юрид. н., проф. О. І. Харитонової, к. юрид. н., доц. К. Г. Некіт. – Одеса : «Гельветика», 2019. – С. 119–137.